China en Australië versoepelen conflict; landbouwexport deels hervat

China heft de antidumpingrechten op gerst uit Australië op. In ruil daarvoor doet Australië afstand van zijn claim bij de Wereldhandelsorganisatie. Dat heeft de WTO in Genève bekendgemaakt.

De handelsbetrekkingen tussen Australië en China zijn aan het ontdooien, wat ook de export van landbouwproducten ten goede komt, die tot nu toe bevroren was.

De versoepeling komt voorafgaand aan een belangrijk bezoek van de nieuwe Australische premier Anthony Albanese aan Peking. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld, en is nog onduidelijk of het een (uitzonderlijk) staatsbezoek wordt, of een (regulier) werkbezoek.

Voor de Australische landbouw is dooi in de gekoelde handelsrelaties een welkome ontwikkeling. China was voorheen een belangrijke afzetmarkt voor Australisch graan, vooral gerst.

In Australië is sinds vorig jaar een nieuwe Labour-regering aan de macht. Eerder dit jaar was China al begonnen met het opnieuw importeren van Australische kolen en andere grondstoffen.

Drie jaar geleden stelde China hoge boetes in op de import van Australische zuivel- en landbouwproducten, als boze reactie op Australië’s pleidooi voor een onderzoek naar de herkomst van het coronavirus, dat vermoedelijk uit China afkomstig was. Daardoor was die handel vrijwel stilgevallen.

De politieke spanningen tussen beide landen waren de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen als gevolg van verschillende kwesties.

Zo zit het de Chinezen niet lekker dat Australië zich in Aziatische wateren heeft aangesloten bij de vloot van de Amerikaanse marine die uitbreiding van de Chinese invloedssfeer richting Taiwan en de Filipijnen moet indammen. Ook de Europese Unie is in dat vaarwater van de Amerikaans-Chinese handelsconfrontaties terechtgekomen.