Meest landbouwsubsidie in China; EU na India en VS op vierde plaats

China is veruit de grootste subsidieverstrekker aan de nationale voedselindustrie, zo blijkt uit een nieuw overzicht van de OESO over landbouwsteun. De Volksrepubliek kent nu de meeste landbouwsubsidies toe, goed voor 36 procent van het totaal.

India, de Verenigde Staten en de Europese Unie, eveneens grote landbouwproducenten, zijn respectievelijk goed voor 15 procent, 14 procent en 13 procent.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat de landbouwhulp voor in totaal 54 landen over de afgelopen twee jaar op zo’n 808 miljard euro per jaar. De steun omvat zowel subsidies aan boeren als prijskortingen voor consumenten.

Qua landbouwfinanciering is er sinds begin 2010 structureel weinig veranderd en zijn pogingen om landbouwsubsidies terug te dringen grotendeels tot stilstand gekomen. 

De Oeso staat al jarenlang kritisch tegenover landbouwsteun omdat die de marktwerking verstoort en milieubelastende productiemethoden in stand houdt. Volgens het nieuwe rapport belemmert de landbouwsteun bovendien de economische groei en aanpassingen aan het veranderende klimaat. De Oeso roept daarom op tot hervormingen.

Klimaatverandering heeft steeds meer effect op de agrarische productie, stelt Oeso ook vast. Sommige regio’s zien hun productie misschien toenemen, maar andere ondervinden grote nadelen van toenemende weersextremen. In het grootste deel van de wereld moet de landbouw zich aanpassen aan verslechterende productieomstandigheden.