Droogte treft boeren en burgers in Portugal en Spanje

De Portugese regering heeft vanwege de aanhoudende droogte een gedeeltelijk sproeiverbod opgelegd aan boeren, waardoor ze een kwart minder water mogen onttrekken aan rivieren, bassins en grondwater. Aanvankelijk was er sprake van dat ze zeventig procent minder zouden mogen oppompen, maar dat is na boerenprotesten voorlopig verminderd.

In buurland Spanje, met name in Andalusië, is inmiddels een soort noodtoestand uitgeroepen, en is gevraagd om Europese hulp en wateroverdracht vanuit Portugal.

In Andalusië is door de alsmaar uitblijvende regen de wateropslag gedaald tot onder 15% van de capaciteit en hebben ongeveer 500.000 inwoners al te maken met beperkte watervoorziening. Andalusië bereidt zich ook voor op het aanvoeren van water per schip.

De Spaanse regio heeft de boeren 50 miljoen euro noodhulp toegezegd, en 150 miljoen voor het verbeteren van de drinkwatervoorziening. Ook is de centrale overheid in Madrid om steun gevraagd.

Tegelijkertijd heeft Portugal, geconfronteerd met ernstige droogte in de zuidelijke toeristische regio Algarve, aangekondigd dat er een vermindering van 25% van het water voor de landbouw en 15% voor stedelijk gebruik wordt ingevoerd. 

In de Algarve zullen boeren, met name in de gebieden Silves, Lagoa en Portimão, noodmaatregelen moeten nemen. Irrigatie wordt nog uitsluitend toegestaan voor de overleving van gewassen, met name citrusvruchten. Dit kan leiden tot verliezen van naar schatting 12 miljoen euro en onzekerheid over de toekomst van boeren in de regio.