Duitse coalitie eens over beperkt hulppakket voor boeren

De Duitse coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een beloofd hulppakket voor de landbouw, dat onder meer voorziet in belastingmaatregelen en minder bureaucratie. Berlijn wil een aantal door de Europese Unie toegestane versoepelingen al dit jaar invoeren. De CDU-oppositie en de Duitse boerenbond noemen het hulppakket “te klein en te laat”.

Het pakket is een reactie op boerenprotesten die vorig jaar begonnen vanwege de geleidelijke afschaffing van belastingvoordelen voor landbouwdiesel. De federale regering heeft een aantal bezuinigingsplannen ingetrokken en de afschaffing van kortingen op landbouwdiesel verlengd tot drie jaar. De maatregelen moeten nu door de Bondsdag worden goedgekeurd om van kracht te worden.

Het hulppakket bevat maatregelen zoals de gefaseerde afschaffing van de goedkope landbouwdiesel en de herinvoering van de in 2022 afgeschafte fiscale “afvlakking” van inkomsten uit landbouw. Hierdoor kunnen boeren hun inkomsten over meerdere jaren spreiden, wat hen meer financiële stabiliteit moet bieden in jaren van wisselende oogstresultaten.

Een belangrijke maatregel in het pakket is gericht op het versterken van de positie van landbouw en veeteelt in de nationale voedselketen. Dit wordt beoogd door betere prijs- en productieafspraken met grote Duitse supermarktketens. Hierdoor moeten boeren een eerlijkere vergoeding krijgen voor hun producten. 

De coalitie wil de plannen komende week in de Bondsdag bespreken en een deel nog voor de zomervakantie vaststellen. Minister van Landbouw Cem Özdemir (Groenen) noemde het een “sterk pakket” dat de lasten voor boeren zal verlichten en hun marktpositie zal versterken. Minister van Financiën Christian Lindner (FDP) voegde eraan toe dat het concurrentievermogen van agrarische bedrijven niet onnodig mag worden beperkt.

De boerenvereniging heeft gemengd gereageerd op het pakket. DBV-voorzitter Joachim Rukwied noemde het een “veel te late niet voldoende stap”. De CDU-oppositie spreekt van een ‘kleine pleister op een grote wond’, terwijl De Groenen benadrukken dat niet ineens alle schade kan worden hersteld van vele jaren CDU-landbouwbeleid.

Afgelopen week zijn de drie coalitiepartijen SPD, Groenen en FDP er niet in geslaagd het eens te worden over hun concept-begroting voor volgend jaar. Die zou vóór het zomerreces gereed moeten zijn. De regerende partijen staan ​​onder toenemende druk nadat de kiezers hen in juni een pak slaag hebben gegeven bij de verkiezingen voor het EU-parlement. FDP-minister van Financiën wil de uitgaven van alle ministeries (behalve Defensie) aan banden leggen.