Duitse Dierenwelzijn straks ook voor insecten; Merkel zoekt steun

In het Duitse coalitiekabinet is een voorlopig politiek akkoord bereikt over een nieuwe insectenbeschermingswet, en over een aanscherping van de wet op dierenwelzijn. Daar is een lange strijd tussen de twee ministeries van Landbouw en het ministerie van Milieu aan voorafgegaan.

Met deze twee wetsvoorstellen van Milieuminister Svenja Schulze (SPD) en van Landbouwminister Julia Klöckner gaat bondskanselier Angela Merkel komende weken praten met protesterende boerenbonden en de zestien deelstaatregeringen.

Merkel moet in de Duitse samenleving proberen draagvlak te vinden voor tal van ingrijpende maatregelen, amper een half jaar voor de nieuwe bondsdagverkiezingen.

CDU-minister Klöckner heeft in het kabinet tal van voorbehouden gemaakt op omstreden onderdelen van de insectenwet van haar collega Schulze (SPD). De bedenkingen van Klöckner gaat precies over díe onderdelen waartegen Duitse boeren en verscheidene deelstaten al maandenlang protesteren.

Partij-politiek gesproken maakt Klöckner met haar ‘voorbehoud’ de weg vrij voor CDU-politici om zich te verzetten tegen al te veel ‘milieumaatregelen’ in de landbouw. Zo is nog niet beslist of de deelstaten hun grote autonomie op landbouwbeleid houden, en of er uitzonderingsregels gaan komen. Wel is bekend dat bondskanselier Merkel vindt dat het landbouwdossier vóór de verkiezingen moet worden opgelost.

Ter bescherming van planten en bloemen en insecten wordt het bestrijdingsmiddel glyfosaat vanaf 2023 verboden en wordt het gebruik al voor die tijd verminderd. Bestrijdingsmiddelen mogen niet meer aan akkerranden bij meren, beken en andere waterpartijen worden ingezet, zo wordt nu voorgesteld. Meer agrarische gebieden worden als beschermde biotoop uitgeroepen. In de steden moet de lichtvervuiling worden teruggedrongen.

Milieu- en natuurbeschermingsorganisaties reageerden met instemming. Boerenorganisaties protesteren tegen de restricties voor bestrijdingsmiddelen. Bondsdag en Bondsraad moeten nog instemmen met de nieuwe regels. Merkel wil volgende week de boerenverenigingen en staatsministers horen.