Duitse FDP-liberalen staken verzet tegen extra belasting op het vlees

In de Duitse politiek lijkt de liberale FDP-partij zich niet langer te verzetten tegen  invoering van een vleesbelasting voor de financiering van een strengere dierenwelzijnswet  in de veeteelt.

De drie partijen van de ‘ stoplichtcoalitie’ zijn het in grote lijnen wel eens over modernisering van landbouw en veeteelt, maar verschillen tot nu toe van mening over de manier waarop dat betaald moet worden.

De liberale fractie in de agrarische deelstaat Nedersaksen bepleiten nu een toeslag van veertig cent per kilo vlees, vrijwel geheel te betalen door supermarkten en tussenhandel. Zij mogen die toeslag zo min mogelijk doorberekenen aan de klanten, om de inflatie niet verder aan te wakkeren.

De liberalen in Nedersaksen zeggen dat ze hun voorstel hebben afgestemd en doorgesproken met kopstukken uit de landelijke FDP-fractie.

Bij een consumptie van 7,4 miljoen ton vlees per jaar komt dit overeen met een vleestoeslag van bijna drie miljard euro, dat in een landelijk dierenwelzijnsfonds zou moeten vloeien.  Daaruit zou het ‘uitkopen van veehouders’ en het ‘saneren van slachthuizen’  moeten worden betaald, en subsidies voor stalvernieuwing, biologische landbouw en meer dierenwelzijn.

Een deskundigencommissie onder leiding van oud-minister Borchert kwam vorig jaar met een uitgebreid en doortimmerd pakket om de Duitse zowel de landbouw en de veehouderij te moderniseren, inclusief strengere wetten tegen dierenleed en milieuvervuiling. 

Bovendien zou Duitsland zich moeten gaan houden aan EU-milieunormen voor bodem, lucht en water. Voor de Duitse veeteelt zou dat neerkomen op een miljarden-kostende vervangende nieuwbouw van vrijwel alle stallen.

De Duitse LNV-minister Cem Özdemir heeft tot nu toe geen keus gemaakt over de mogelijke financiering van zulke plannen:  moet de klant het betalen, of de boer, of het grootwinkelbedrijf, of de tussenhandel ? Of een combinatie ervan ? Bovendien: moet er alleen een extra toeslag komen op vleesverkoop in supermarkten, of ook in restaurants?  En wordt het een ‘belasting, of een heffing of een toeslag ? En wie is er dan verantwoordelijk voor de inning ervan?

In een eerste reactie reageerde Landbouw-woordvoerder Renate Künast van dee Groenen verheugd over het feit dat de FDP haar verzet tegen financiering van de verbouwing van veeteelt en landbouw had opgegeven. “Dit is een belangrijke steun voor meer dierenwelzijn en eerlijke concurrentie.” 

De deelstaat Nedersaksen is een belangrijke landbouwstaat: meer dan de helft van de Duitse vleeskippen en hanen wordt daar gehouden (60 procent), elk derde varken (33 procent) en ongeveer elke vijfde rundvlees (21 procent).