Duitse natuurbond: bio-energie niet zo natuurvriendelijk

Volgens de Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zijn vijf beweringen over duurzame bio-energie onjuist. De Duitse natuurbeschermers zeggen dat verwachtingen over de overstap van fossiele brandstoffen naar biomassa allesbehalve milieuvriendelijk zijn.

De Duitse natuurbond waarschuwt dat bio-methoden veel minder duurzaam zijn dan overstappen op zonne- of windenergie, en dat bio-energie uit agrarische grondstoffen schadelijker voor milieu en klimaat is dan windmolens of zonnepanelen.

Hoewel Nabu erkent dat biomassa een plaats heeft in de energievoorziening, benadrukt de organisatie dat het niet grootschalig in verkeer, verwarming of energiecentrales mag worden gebruikt, omdat dit fataal zou zijn voor de natuur en het klimaat.

De Nabu reageert met hun weerlegging op vijf bio-varianten op een recent debat in de Duitse Bundestag over het stimuleren van bio-energie, als onderdeel van de energietransitie. Het opwekken van bio-energie zou een nieuwe inkomstenbron voor de Duitse landbouw kunnen zijn. 

De Nabu stelt dat het opwekken van elektriciteit uit biomassa te veel landbouwgrond verbruikt. Zo is het idee dat biogas uit varkensmest een kwart van de Duitse aardgasbehoefte kan vervangen volgens Nabu onhoudbaar en onhaalbaar. Dit zou namelijk meer dan 400 miljoen varkens in Duitsland vereisen, 20 keer zoveel als er momenteel zijn.

Nabu keurt ook het gebruik van plantaardige brandstoffen in plaats van diesel en benzine af. Volgens Nabu zou de plantaardige brandstof van één hectare land een auto 66.000 km ver kunnen brengen, terwijl dezelfde oppervlakte met zonne-energie een elektrische auto maar liefst 4 miljoen km ver zou kunnen laten rijden.

Nabu is ook kritisch over het verbranden van hout als warmte- of energiebron. Het groeiende gebruik van pellets en brandhout legt steeds meer druk op bossen, en zonder tegenmaatregelen zal de vraag in de komende 20 jaar verdubbelen. Nabu vindt dat hout alleen mag worden verbrand als er geen andere nuttige bestemming voor is.

Tot slot bekritiseert Nabu de belofte dat de hele wereld binnenkort milieuvriendelijk kan vliegen op frituurvet. Volgens Nabu ontbreken daarvoor duurzaam beschikbare grondstoffen en is de huidige maximale export van 5 miljoen ton uit Azië zelfs niet voldoende om aan de vraag in de EU te voldoen die op 5,6 miljoen ton ligt.

Nabu erkent wel dat biomassa een aanvullende rol kan spelen, maar waarschuwt voor grootschalig gebruik in verkeer, verwarming of energiecentrales. Biomassa zou  wel geschikt zijn als flexibele, opslaanbare en regionale aanvulling maar dan als aanvulling op stroomopwekking uit wind en zon.