Duitse natuurbond hekelt Özdemir om EU-versoepeling

De grote Duitse natuurbond NABU heeft kritiek op landbouwminister Cem Özdemir omdat hij zou meewerken aan versoepeling van milieuregels in de landbouw. NABU-voorzitter Krüger vindt dat de nauwe banden tussen de Duitse milieuverenigingen en De Groenen de afgelopen jaren verkeerd was.

Ook vindt de grote natuurbond dat de inbreng van De Groenen in de regeringen van verscheidene deelstaten en stadsbesturen niet effectief en herkenbaar is. “De prestatiebalans op het gebied van ecologie is in ieder geval aanzienlijk zwakker dan wat we hoopten en verwachtten onder de groene overheidsparticipatie.”

De NABU-baas beschreef de veronderstelling dat alle milieuverenigingen “super dicht bij de Groenen” stonden als verkeerd. “Wij milieuverenigingen hebben dit de afgelopen jaren niet gevoeld, omdat de Groenen, onder regerings-verantwoordelijkheid, ook in de deelstaten veel beslissingen hebben genomen waarover we ons hoofd schudden”, aldus Krüger.

Deze kritiek van de Duitse milieu- en natuurorganisaties op de BMEL-minister van Bundnis90/De Groenen is opmerkelijk, omdat Özdemir in de Duitse politiek en publieke opinie tot nu toe vooral geldt als pleitbezorger van milieuvriendelijke landbouw. Volgens veel Duitse landbouworganisaties is hij zelfs ’té groen’.

Deze stap van NABU komt als een verrassing, gezien de historische associatie van de Groenen met de Duitse natuur- en milieubeschermingsorganisaties. De teleurstelling van NABU is vooral gericht op de concessies die zijn gemaakt ten aanzien van milieuregels in de landbouw.

In het bijzonder bekritiseerde NABU-voorzitter Krüger het feit dat Özdemir het voorstel van de Europese Commissie om “verplicht braakland” definitief af te schaffen niet had afgewezen. Een boer die landbouwsubsidies ontvangt, moet feitelijk vier procent van zijn bouwland aan de natuur overlaten. Alleen bestaande ‘landschapselementen’ zoals hagen zouden behouden moeten blijven

Minister Özdemir heeft daartegen zowel in de Duitse politiek als in Brussel bezwaren geuit. Hij vindt dat Europa, met het oog op de klimaatcrisis, juist niet de milieuambitie zou moeten verlagen, ook niet in de landbouw. Hij benadrukt herhaaldelijk de complexiteit van de agrarische sector en de noodzaak om zowel de landbouwproductie ondersteunen als het milieu beschermen. 

De federale minister van Landbouw heeft herhaaldelijk geprobeerd goede oplossingen op Europees niveau te bereiken, zo wordt wel door de NABU erkend. ‘Maar vaak steunen slechts een of twee andere Europese landen hem. Daarom willen wij dat bondskanselier Olaf Scholz het heft nu in eigen hand neemt’, aldus de Duitse natuurbeschermers.