Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit moment. Staatssubsidies om onverkocht vlees op te slaan zijn een optie, maar worden niet onmiddellijk gepland.

Nu de vraag naar vlees in de periode voor Kerst groter zal zijn, noemde de Duitse minister overheidsingrijpen ‘op dit moment te vroeg. Half januari zou een geschikt moment zijn, aangezien de vraag dan waarschijnlijk zwak is”, zei ze in een videoconferentie met Duitse agrarische organisaties.

De Duitse vleesindustrie kampt momenteel met een overschot van ongeveer 600.000 slachtrijpe varkens, door het wegvallen van exportorders en door beperking van de slachtcapaciteit. Daar vallen de gevolgen samen van de Afrikaanse Varkenspest en de eerdere covid-19-besmettingen in de Duitse slachthuizen.

Klöckner zei dat ze de Duitse minister van werkgelegenheid heeft gevraagd om een ​​flexibelere toepassing van de onlangs aangescherpte arbeidsvoorschriften in slachthuizen. Ze riep vrijdag slachthuizen en vleesverpakkers op om in het weekend en op feestdagen te werken om de achterstand weg te werken.

“De situatie is verscherpt vanwege corona-gerelateerde beperkingen op de slachtcapaciteit in de hele EU”, vertelde Klöckner op een online bijeenkomst van landbouwverenigingen. Boerenverenigingen klagen dat vooral varkens langer op boerderijen moeten worden gehouden, hoewel ze klaar zijn voor verkoop, waardoor de prijzen dalen.

Uit een studie eerder dit jaar bleek dat een derde van de Duitse varkenshouders overweegt te stoppen, vooral als er een warme sanering komt. Dat onderzoek werd ingesteld vóór het stilvallen van de export en voordat de Duitse Bondsdag strengere milieu- en arbeidswetten had aangenomen.

Uit een InterPIG-rapport bleek eerder al dat de huisvestingskosten in Duitsland de komende jaren omhoog zullen gaan. Zo moet binnen acht jaar de dekstal omgebouwd worden naar groepshuisvesting en binnen 15 jaar moeten de kraamzeugen in een vrijloopsysteem gehouden worden.