Duitsland onderzoekt elektrische tractor in de landbouw

De Duitse Landbouwminister Cem Özdemir heeft een miljoen euro subsidie toegekend aan een technisch onderzoek naar de ontwikkeling van elektrische tractoren. Dat geld komt uit een fonds voor verduurzaming van het Duitse platteland en de landbouw. De subsidie was al toegezegd in de debatten over gefaseerde afschaffing van de goedkopere diesel voor landbouwvoertuigen.

“Er zijn antwoorden nodig over hoe boerderijen klimaatvriendelijker kunnen zijn. Deze transformatie zal alleen slagen als de mensen die deze moeten doorvoeren er ook van overtuigd zijn. En uiteraard moet het economisch rendabel zijn”, zei bondsminister Özdemir bij de presentatie van de plannen.

Tractoren met klimaatvriendelijke aandrijvingen verminderen de uitstoot van broeikasgassen en dragen zo bij aan de bescherming van het klimaat. Het project “TrAkceptance” heeft tot doel de acceptatie te onderzoeken van landbouwmachines die worden aangedreven door hernieuwbare brandstoffen of elektrisch – en hoe dit aandeel kan worden verhoogd. 

Het project wordt getrokken door de Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT), het technologie- en ondersteuningscentrum van het Competentiecentrum voor Hernieuwbare Grondstoffen (TFZ) en de Federale Vereniging voor Bio-energie eV (BBE).

Daarnaast heeft het BMEL-ministerie een onderzoek laten instellen naar de mogelijkheden voor meer windmolen- en zonneschermparken in Duitsland. De centrumlinkse coalitie wil zo snel mogelijk af van elektriciteitscentrales die draaien op in Duitsland afgegraven bruinkool, en wil ook geen terugkeer naar stroom uit kerncentrales. Bruinkoolverbranding is een grote veroorzaker van broeikasgassen, en de afgravingen ‘verwoesten’ het landschap.

De Adviesraad voor plattelandsontwikkeling (SRLE) van het ministerie presenteerde dinsdag zijn verklaring “Transformatie van het energiesysteem: kansen voor “Uitbreiding van windenergie en fotovoltaïsche systemen voor plattelandsgebieden” en werd overgedragen aan minister Cem Özdemir. Daarin doet de SRLE aanbevelingen om de acceptatie en participatie in de inkomsten uit duurzame energie bij gemeenten en burgers te versterken. 

Vanwege hun locatievereisten zijn plattelandsgebieden van uitzonderlijk belang voor de noodzakelijke uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Minister Özdemir zei: “Er zijn antwoorden nodig op de vraag hoe landbouwbedrijven klimaatvriendelijker kunnen zijn. Deze transformatie zal alleen slagen als de mensen die deze vernieuwing moeten doorvoeren er ook van overtuigd zijn. En uiteraard moet het economisch rendabel zijn”.