FAO: ongezond voedselsysteem leidt tot schadepost van miljarden

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zegt dat ongezond voedsel leidt tot een wereldwijde schadepost van zo’n tien miljard dollar. De VN-organisatie vindt dat de maatschappelijke nadelige gevolgen van  wereldwijde voedselproductie en consumptie verrekend moeten worden in de voedselprijs.

Een nieuwe studie zegt dat bijna driekwart van die grootste verborgen kosten worden veroorzaakt door een overmaat aan ultrabewerkte voedingsmiddelen, suikers en vetten. Dit leidt tot zwaarlijvigheid, niet-overdraagbare ziekten en verliezen aan arbeidsproductiviteit.

Volgens het FAO-rapport blijken de verborgen kosten in de wereldwijde voedselindustrie aanzienlijk hoger te zijn dan eerder werd gedacht. De becijferde kostenpost in 154 landen vertegenwoordigt bijna 10 procent van het mondiale bruto wereldproduct (bbp). 

De verborgen kosten omvatten onder andere de gezondheidseffecten van slechte voeding, zoals obesitas en hartziekten, die jaarlijks miljoenen levens eisen en enorme economische gevolgen met zich meebrengen. Ook de milieu-impact van de voedselindustrie, zoals ontbossing, bodemerosie en klimaatverandering, draagt aanzienlijk bij aan deze kosten.

Deze verliezen zijn vooral groot in landen met hoge en hogere middeninkomens. Van de totale kosten is een vijfde gerelateerd aan het milieu, inclusief de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, veranderingen in landgebruik en watergebruik. De verborgen kosten die verband houden met armoede en ondervoeding zijn het grootst in lage-inkomenslanden.

Het rapport roept op tot een dringende heroverweging van het huidige voedselsysteem en benadrukt dat de impact van de voedselindustrie niet beperkt blijft tot economische overwegingen.