Finland sluit om vogelgriep fokkerijen; alle nertsen en vossen afgemaakt

De Finse autoriteiten hebben het drastische besluit genomen om alle nertsen- en vossenfokkerijen te sluiten en tienduizenden dieren af te maken vanwege de uitbraak van vogelgriep.

Finland heeft sinds enkele weken te kampen met een ernstige situatie nadat op meerdere fokkerijen de vogelgriepvariant H5N1 is geconstateerd.

De besmetting wordt naar verluidt veroorzaakt door zeemeeuwen die in contact zijn gekomen met het voer van de nertsen en vossen. Dit heeft geleid tot vragen over de milieuhygiëne op de Finse veehouderijen, die mogelijk bijdragen aan de verspreiding van het virus.

Eind juli was de vogelgriep aangetroffen op 20 pelsdierfokkerijen, terwijl monsters van nog eens vier fokkerijen momenteel worden geanalyseerd, aldus de voedselautoriteit. Finland is de grootste producent van vossenbont in Europa en de op een na grootste ter wereld. Elk jaar worden er zo’n twee miljoen vossen grootgebracht en gedood, zo blijkt uit cijfers van de Finse bontfokkersvereniging (FIFUR).

Als reactie op de situatie hebben de autoriteiten toestemming gegeven aan Finse jagers om in de omgeving van de honderden veebedrijven meer vogels af te schieten. Dit is bedoeld om het risico van verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te minimaliseren.

De uitbraak van vogelgriep op nertsen- en vossenfokkerijen heeft ook de bezorgdheid van virologen gewekt. De situatie wordt in Finland als verontrustend beschouwd en kan een aanzienlijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid, zo vrezen virologen.

In vergelijking met andere Europese landen, zoals Denemarken en Nederland, die twee jaar geleden besloten om de nertsenfokkerijen volledig te sluiten vanwege de vrees voor verspreiding van het coronavirus, heeft Finland een andere benadering gekozen. Ondanks de recente vogelgriep-uitbraak heeft Finland ervoor gekozen om de bontindustrie in stand te houden.

In meerdere landen zijn de afgelopen tijd meerdere gevallen gemeld van zoogdieren die met vogelgriep besmet zijn geraakt. In december raakte een kat in Frankrijk besmet, in Spanje werd de variant gevonden bij nertsen en in de Verenigde Staten  kregen drie grizzlyberen vogelgriep.

In Engeland werd de ziekte de afgelopen maanden vastgesteld bij vossen en zeehonden. Ook in Nederland raakten zoogdieren besmet. In januari werd bij een vos in Noord-Brabant vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld en eerder raakten in Nederland onder meer een bunzing, een das en een otter besmet.