Frankrijk komt met nationaal plan biodiversiteit: meer natuurgebieden

Lavender field In France

De Franse regering gaat het aantal beschermde natuurgebieden fors uitbreiden en komt met een eigen natuurherstelwet. Dat is aangekondigd in een nieuw nationaal diversiteitsplan, inclusief taakstellingen voor de landbouw en voor lokale en provinciale overheden.

Na maanden van speculatie heeft de Franse regering eindelijk haar nationale biodiversiteitsplan gepresenteerd. Het ambitieuze plan, dat tot doel heeft de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren, werd deze week onthuld en heeft veel aandacht getrokken van zowel milieuactivisten als beleidsmakers. Het plan zal nu worden voorgelegd aan het Franse parlement voor goedkeuring. 

Het plan bevat verschillende maatregelen en doelstellingen om de biodiversiteit te herstellen. Een van de belangrijkste pijlers is het vergroten van beschermde natuurgebieden in Frankrijk. De regering van plan is om aanzienlijk meer gebieden tot beschermd natuurgebied uit te roepen. De nieuwe strategie zal ook strengere maatregelen nemen om verdere verspreiding van invasieve soorten te minimaliseren.

Een ander cruciaal aspect van het plan is het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken. Volgens de gezaghebbende Franse krant Le Monde zal de strategie landbouwers aanmoedigen om milieuvriendelijke technieken toe te passen en biodiversiteit in hun bedrijfsvoering te integreren. 

Bovendien zal de nationale biodiversiteitsstrategie ook van invloed zijn op toekomstige Franse energieprojecten.

Om het belang van biodiversiteit beter uit te leggen aan het grote publiek, zal de overheid een educatief initiatief lanceren genaamd ‘Fresque de la Biodiversité’.

De nieuwe strategie zal ook de samenwerking met regionale en lokale autoriteiten versterken om gezamenlijk biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. La Gazette des Communes benadrukt dat een gecoördineerde inspanning op alle bestuursniveaus cruciaal zal zijn om de natuurbescherming te waarborgen. Een veelgehoorde klacht over het Franse overheidsapparaat is dat veel lokale, regionale, provinciale en landelijke instanties langs elkaar heen werken en hun eigen gang gaan.

Met deze presentatie van het nationale biodiversiteitsplan laat Frankrijk volgens veel Franse media zien dat het serieus is over het beschermen van zijn unieke natuurlijke erfgoed. Het plan wordt geprezen als een veelomvattend en veerkrachtig antwoord op de huidige biodiversiteitscrisis en zal impact hebben op de flora, fauna en het milieu in heel Frankrijk.