Franse jongen boeren vragen steun voor overnemen agrarisch bedrijf

De organisatie van Franse Jonge Boeren (JA) heeft president Macron en Landbouwminister Denormandie om meer financiële steun gevraagd voor het overnemen van agrarische bedrijven.

Naar aanleiding van de landbouwtelling over het jaar 2020 wijzen de jongeren op de aanhoudende leegloop van het platteland, net als in veel andere EU-landen.Volgens het Franse onderzoek is 58% van de bedrijfsleiders in veeteelt en landbouw ouder dan 50 jaar. De meesten van hen zullen de komende 5 – 7 jaar de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Gezien de vergrijzing moet de jaarlijkse generatiewisseling van zo’n 20.000 Franse plattelandsboeren worden ondersteund met proactief beleid, waarschuwde JA. Ze denken daarbij aan een soort ‘voorkeurrecht’ bij de aankoop van landbouwgrond. Volgens de vereniging stoppen jaarlijks meer dan 20.000 Franse boeren met werken, maar  in veel gevallen wordt het bedrijf wordt overgenomen door een ander agrarisch bedrijf waardoor jongeren ‘er niet tussen komen’.

Uit recente cijfers van Eurostat blijkt dat in de EU slechts 11% van alle boerderijen wordt gerund door agrariërs onder de 40 jaar, terwijl 65% van de boerderijen wordt geleid door boeren ouder dan 55 jaar. 

Juist afgelopen week zag de Franse minister Denormandie er van af om boeren ‘te verplichten’  op hun 67ste met pensioen te gaan. Zij zouden na die leeftijd alleen recht hebben op een Franse pensioenuitkering. Als ze zouden doorwerken zouden ze niet langer aanspraak kunnen maken op EU-GLB-gelden. Maar uit het bij Brussel ingediende Franse nsp blijkt dat Normandie de keus overlaat aan de oudere boer: of pensioen, of EU-GLB subsidie.

Uit de Franse landbouwtelling blijkt ook dat het aantal landbouwbedrijven sterk blijft dalen. Tussen 2010 en 2020 zijn ongeveer 100.000 boerderijen verdwenen. Het aantal veehouderijen is sinds 2010 afgenomen met 31% (−64.000). Terwijl het aantal mensen met een vaste baan op een boerderij in 10 jaar tijd met 12% is gedaald (van 759.000 naar 583.000 vaste voltijdbanen), neemt het aandeel tijdelijke werknemers toe.

Door de omvang van h