Herkiesbare DBV-chef Rukwied hekelt Duitse coalitie

Voorzitter Joachim Rukwied van de Duitse Boerenbond (DBV) heeft zich uitgesproken tegen de strikte dierenwelzijnsregels die door de Duitse regering zijn aangekondigd. Rukwied zei in een interview met de Rheinische Post dat de nieuwe dierenbeschermingswet verder gaat dan de EU-vereisten.

“De ontevredenheid is niet verdwenen”, zei Rukwied voorafgaand aan de Duitse Boerendag in Cottbus. “We hebben een herschikking van het landbouwbeleid nodig, en als dat niet gebeurt, zal de ontevredenheid toenemen.”

Tijdens de Boerendag van woensdag en donderdag in Cottbus ligt de nadruk vooral op het politieke kader. Het gaat daarbij vooral om verlichting die de centrumlinkse Duitse coalitie (SPD, Groenen, FDP) de sector heeft toegezegd als compensatie voor het geleidelijk afschaffen van de goedkope landbouwdiesel.

Rukwied waarschuwt voor mogelijke protesten als de regering doorgaat met het huidige beleid. Hij verwijst naar eerdere boerenprotesten tegen milieuregels en benadrukt dat de onrust onder de boeren toeneemt. Volgens hem voelen veel boeren zich niet gehoord en onvoldoende ondersteund door de overheid. De DBV-chef vindt dat de huidige voorstellen meer gebaseerd zijn op symboolpolitiek dan op praktische en duurzame oplossingen.

Rukwied betoogt dat het wetsvoorstel van BMEL-minister Cem Özdemir (Groenen) voor meer dierenwelzijn ‘onpraktisch en gevaarlijk’ is.De Duitse overheid staat op het punt “het licht uit te doen voor de varkenshouders met de strengere regels voor gekrulde staarten”. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de varkenshouderij naar het buitenland zou verschuiven. “In tien jaar tijd zijn we ongeveer 7,2 miljoen varkens kwijtgeraakt”, zegt Rukwied.

In het vraaggesprek kondigt Rukwied ook aan dat hij voor nog een bestuursperiode herkiesbaar is als DBV-voorzitter.

Milieuorganisaties zijn kritisch over de houding van de DBV. Ze beschuldigen de boerenbond ervan dubbele standaarden te hanteren door enerzijds milieu- en dierenwelzijnsdoelen te onderschrijven, maar anderzijds deze te ondermijnen door tegen strikte regelgeving te lobbyen.

Martin Kaiser van Greenpeace Duitsland beticht de DBV van hypocrisie. Hij stelt dat de boerenbond enerzijds deelneemt aan commissies zoals de “Zukunftskommission Landwirtschaft” en toezeggingen doet, maar anderzijds actief werkt om deze toezeggingen ongedaan te maken.

De controverse rondom de kritische houding van de DBV kent ook politieke aspecten. Er is de afgelopen maanden sprake van toenemende spanning tussen de landbouwsector en de Duitse federale overheid. Nieuwe boerenprotesten zouden de regering onder druk kunnen zetten om het beleid te herzien, wat weer tot politieke verdeeldheid kan leiden.