IPPC: helft wereldbevolking lijdt nu al onder opwarming van de aarde

Een nieuw rapport van de internationale IPPC-klimaatwetenschappers laat opnieuw zien hoe kwetsbaar klimaatverandering mensen maakt. De opwarming van 1,1°C heeft al grote invloeden op natuurlijke en menselijke systemen, ook in Europa.

Ongeveer 3,6 miljard mensen (bijna de helft van de wereldbevolking!) leven in gebieden met een bijzonder sterke opwarming van de aarde, zoals West- en Centraal-Afrika, Latijns-Amerika, Aziatische landen, conflictgebieden zoals Afghanistan en Syrië, maar ook Europa en de VS.

Daarnaast worden miljarden mensen getroffen door watertekorten, slechtere luchtkwaliteit en voedseltekorten, schrijven de experts. 

270 wetenschappers uit 67 landen bevestigen de economische schade door klimaatverandering op land- en bosbouw, visserij, energie en toerisme. Bij een opwarming van de aarde van rond de 2 °C gaan wetenschappers ervan uit dat het smeltwater in rivierbekkens tot 20% zal afnemen. 

Wereldwijd gletsjerverlies vermindert ook de beschikbaarheid van water voor landbouw, waterkracht en menselijke nederzettingen op middellange tot lange termijn. Deze veranderingen zullen naar verwachting verdubbelen bij een opwarming van de aarde van 4°C, zeggen experts.

Maatregelen om de opwarming tegen te gaan, kunnen we niet omzeilen. Zelfs met een drastische vermindering van de CO2-uitstoot, zal de klimaatverandering niet eindigen. 

Beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C zou de schade niet wegnemen, maar wel in ieder geval beperken, zo blijkt uit het rapport dat om de zes jaar verschijnt.