donderdag 30 maart 2023
Home Internationaal Iran en Kurdistan kunnen wel wat Nederlandse waterhulp gebruiken

Iran en Kurdistan kunnen wel wat Nederlandse waterhulp gebruiken

De landbouw in de islamitische republiek Iran en in het arabische buurland Irak kampt met erosie, verzilting en verdroging. Nederlandse kennis kan helpen het voedselsysteem in beide landen productiever en duurzamer te maken. Dat zegt de Nederlandse landbouwraad in Teheran, Marion van Schaik. 

“Iran en Irak willen toe naar meer zelfvoorziening. Hun behoefte aan kennis over efficiënte en duurzame voedselproductie en verwerking alsmede over geschikte gewassoorten is groot. Daarbij is de blik vooral op Nederland gericht”, zei Van Schaik in Agroberichtenbuitenland.nl. 

De politieke spanningen tussen Iran en de rest van de wereld hebben al vele jaren grote invloed op het land. En Irak probeert na een jarenlange burgeroorlog de economie weer op te bouwen. Meer voedselproductie is in beide landen cruciaal. 

Door de internationale spanningen, economische situatie en de covid-pandemie is de export van Nederland naar Iran fors gedaald, ook de agro-export. Toch zijn er nog steeds contacten tussen ons land en Iran.

Water is in de Iraanse landbouw een belangrijk thema. Vorig jaar was sprake van een extreem droog jaar. Dat leidt in midden-Iran en in het zuiden tot grote problemen, zoals verzilting van landbouwgrond. Efficiënt gebruik van water staat hoog op de agenda. 

De afgelopen jaren is het kassenoppervlak met 6.000 hectare toegenomen. Nederlandse tuinbouwbedrijven zouden volgens Van Schaik bij verdere uitbreiding ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied voor klimaatcontrolesystemen in kassen.

In  Kurdistan het noorden van Irak is Nederland betrokken bij de heropbouw van de landbouw. Met Nederlandse subsidie doen consultants onderzoek naar de knelpunten in de voedselketen.

Dat laatste geldt ook voor verzilting, een groot probleem in Iran en Irak. In sommige gebieden is landbouwproductie al bijna onmogelijk en trekken boeren er weg. Er is veel behoefte aan kennis over het voorkomen en terugdringen van verzilting. 

Volgens Landbouwraad Van Schaik heeft de teelt van zouttolerante gewassen ook perspectief. “Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven hebben via seminars en lokale onderzoeken al ondersteuning geboden. Die kennisuitwisseling proberen we komende jaren verder uit te bouwen.”

Populair

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

Europese Commissie: EU-landen kunnen zelf kunstmest inkopen

De Europese Commissie ziet op korte termijn geen enkele mogelijkheid om iets te doen voor landbouwers die te kampen hebben met...

Europarlement vindt dat EU te weinig doet voor ontwikkeling platteland

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie en de EU-landen opgeroepen om meer aandacht en geld te besteden aan modernisering van het...

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Iraanse dissidente Ebadi en Europees parlement hekelen Iraanse ayatollahs

De Iraanse Nobelprijswinnares Shirin Ebadi heeft in een toespraak tot het Europees Parlement gezegd dat de Iraanse Islamitische Republiek niet kan worden...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...