Italië probeert weer verbod op kweekvlees

Italië gaat opnieuw proberen een verbod in te stellen op de productie van synthetische voedingsmiddelen zoals kweekvlees en kunstmatige laboratoriumburgers.

Dat heeft de Italiaanse landbouwminister Francesco Lollobrigida gezegd op een partijcongres van de Europese Conservatieve ECR-fractie. Een eerder voorgenomen verbod moest Rome op last van de Europese Commissie intrekken omdat zo’n verbod ‘marktverstorend’ is.

Conservatieve Italiaanse politici zeggen dat Europese boeren, fokkers en vissers  het risico lopen een hoge prijs te moeten betalen voor de ideologische fouten achter de Green Deal van de Europese Unie. Volgens Italië zullen emissiereductiedoelstellingen alleen maar leiden tot een afname van de voedselproductie”. Ook agrarische organisaties in Oostenrijk en Zwitserland hebben zich onlangs uitgesproken tegen de komst van namaak-vlees.

Deze zomer is in niet-EU-land Zwitserland de eerste aanvraag ingediend voor goedkeuring van kunstmatig geproduceerd imitatievlees. Het beoordelingsproces is nog steeds aan de gang. Het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat laboratoriumvlees in Zwitserland en later ook in de EU op de markt komt, ook al is er momenteel geen goedkeuringsproces in de EU gaande.

De Oostenrijkse LNV-minister Georg Strasser pleit ervoor dat synthetisch voedsel een eigen label krijgt zodat de klant weet dat het geen ‘natuurlijk’ voedselproduct is. “Wij eisen een op feiten gebaseerde dialoog met de samenleving en zijn tegen het gelijkstellen van de natuurlijke producten van onze boeren aan kunstmatig geproduceerd voedsel”, benadrukt Strasser. Consumenten moeten kunnen herkennen wat ze kopen.

Laboratoriumvlees zou een concurrent zijn voor de binnenlandse vleesproductie. Jaarlijks worden in Oostenrijk 641.000 runderen geslacht. De helft van de landbouwgrond bestaat daar  uit grasland. Een groot deel van het graan wordt gebruikt als veevoer.

Volgens de VN zullen er in 2050 ongeveer 10 miljard mensen op aarde zijn van wie de voedselvoorziening verzekerd moet zijn. Grote bedrijven zien kunstmatig geproduceerd imitatievlees als een toekomstige oplossing voor voedselzekerheid, klimaatbescherming en dierenwelzijn.