Landbouwbudget in VS niet in de knel

In de Amerikaanse politiek is overeenstemming bereikt om de landbouwwet van 2018 met één jaar tijdelijk te verlengen. Daarmee wordt de landbouwbegroting buiten de nog steeds voortdurende politieke strijd gehouden over de begroting van komend jaar. De kans bestaat dat de Amerikaanse overheid binnenkort ‘op slot’ gaat bij gebrek aan budget.

In een zeldzaam staaltje eensgezindheid hebben fractieleiders van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden daarover overeenstemming bereikt. Normaal gesproken wordt het Amerikaanse landbouwbeleid om de vijf jaar geactualiseerd, min of meer vergelijkbaar met het gemeenschappelijke landbouwbeleid van elke nieuwe Europese Commissie.

Het besluit in de Amerikaanse politiek komt als een welkome ontwikkeling te midden van de voortdurende spanningen tussen Republikeinen en Democraten, en tussen wetgevende en uitvoerende macht in Washington. Over eventuele aanpassingen van de financiering van het nieuwe landbouwbeleid bestaat in Washington overigens ook nog geen overeenstemming. Ook daar is de financiering van nieuw beleid vooral een product van overleg en inspanningen met veel agrarische lobbygroepen.

De verlenging van de huidige landbouwwet, die anders eind dit jaar zou aflopen, biedt stabiliteit aan de agrarische sector en voorkomt onzekerheid over essentiële landbouwprogramma’s. Deskundigen wijzen erop dat deze verlenging niet alleen de boeren en landbouwproducenten geruststelt, maar ook de vrees voor een mogelijke shutdown van de overheid wegneemt. 

De beslissing werd door de meeste landbouwgroepen positief ontvangen als een pragmatische benadering in politiek uitdagende tijden.