vrijdag 24 maart 2023
Home Internationaal Landbouwconsuls kunnen landen helpen bij hun voedselstrategie

Landbouwconsuls kunnen landen helpen bij hun voedselstrategie

Een voedsel-functionaris van het ministerie van LNV in Den Haag vindt dat de Nederlandse landbouwconsuls op ambassades in het buitenland een rol kunnen spelen in het organiseren van nationale dialogen over nieuwe duurzame voedselstructuren.

Over de wereld-voedsel-situatie wordt komende week in New York een grote VN-ministersconferentie gehouden. Voor Nederland gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) er heen. Zij kan daardoor na Prinsjesdag niet deelnemen aan de Algemene Beschouwingen.

Aan de bijeenkomst in New York is een scala aan activiteiten voorafgegaan, zoals een eerdere conferentie in Rome. In tal van landen zijn nationale dialogen gevoerd om helder te krijgen wat er aan het voedselsysteem in eigen land schort, en wat voor oplossingen nodig zijn.

Zo’n dialoog is ook in Nederland gevoerd. Er zijn coalities gevormd tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld om de verliezen in voedselketens terug te brengen.

Volgens Marcel van Nijnatten, coördinator voedselzekerheid bij LNV, is de VN-conferentie van cruciaal belang. De honger in de wereld neemt toe, het klimaat verandert en planten en dieren worden steeds meer bedreigd met uitsterven. De verwachtingen zijn volgens hem hooggespannen. In officiële notities staat dat de top via een voedsel-transformatie ook de VN-millenniumdoelen dichterbij kan brengen.

Vanuit Nederland zijn drie ministeries betrokken bij de voorbereidingen van de top: LNV, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Nijnatten wijst er op dat Nederland een groot exporteur en importeur van voedsel is en veel kennis heeft over productie en consumptie. “Wij voelen ons verantwoordelijk en willen samen met andere partijen zoeken naar succesvolle systeemveranderingen”, zei hij afgelopen week in een vraaggesprek met Agroberichtenbuitenland.

Hij wees erop dat de verschillen per land erg groot zijn, en dat dus ook de oplossingen verschillend zullen moeten zijn. “Maar een ding is zeker, brede coalities zijn nodig om het voedselsysteem toekomstbestendig te maken. Noodhulp is slechts een tijdelijke oplossing, systeemverandering is nodig.”

Nederland kan internationaal een belangrijke rol pakken, vindt Van Nijnatten. Bijvoorbeeld op het gebied om voedselketens efficiënter te laten functioneren, met meer opbrengst en minder gebruik van water en chemische bestrijdingsmiddelen. Nederland loopt hierin voorop, maar hoe deel je onze kennis en expertise met boeren, voedselverwerkers en overheden in ontwikkelende landen?

Een groot aantal landen heeft inmiddels via nationale dialogen een eigen FSS-stappenplan vastgesteld. Daarin staat welke systeemveranderingen nodig zijn. Daarbij kunnen landbouwraden in elk land een rol spelen, zegt Van Nijnatten. “Landbouwraden hebben een groot netwerk, zowel in het land waar zij werken als hier in Nederland. Zij kunnen in beeld brengen welke ondersteuning nodig is en welke Nederlandse partijen hiervoor oplossingen hebben”.

Populair

EU-landen tegen Turkse invasie in Koerdenregio in Noord-Syrië

Turkije moet zijn militaire operaties in Syrië staken, vindt de Europese Unie. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker roept Ankara op zich terughoudend...

Boris Johnson zonder steun van Noord-Ierland naar EU voor Brexit

De Britse premier Boris Johnson dreigt in zijn onderhandelingen over het uittreden uit de Europese Unie zijn steun te verliezen van...

China boos om Europese prijs voor Oeigoerse dissident Ilham Tohti

China is boos op het Europees Parlement over het toekennen van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan de Oeigoerse...

LibDems en SNP komen nu met éigen Brexit-verkiezingsvoorstel

Voorafgaand aan belangrijke stemmingen in het Lagerhuis over een Brits afscheid van de Europese Unie en het uitschrijven van vervroegde...

Iran en VS voluit op ramkoers; spoedberaad EU en NAVO

De Europese hoge vertegenwoordiger van buitenlands beleid, Josep Borell, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd naar...

Net binnen

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...

Borealis-kunstmest niet naar Russen, maar naar Tsjechisch Agrofert

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven voor de overname van de Oostenrijkse kunstmestfabriek Borealis door het Tsjechische Agrofert-concern, dat deel uitmaakt...

Drielandentrein van Luik naar Aken via Limburg, zonder over te stappen

Nederland, Duitsland en België hebben een intentieovereenkomst gesloten om nog dit jaar de drielandentrein te gaan laten rijden. Over een grenzenloze treindienst...

Ziek door pesticiden: EFSA onderzoekt gevolgen van combinaties

Nederlandse boeren lopen mogelijk meer risico op kanker, de ziekte van Parkinson, verminderde vruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen door blootstelling aan 'een cocktail...