woensdag 7 december 2022
Home Internationaal Landbouwconsuls kunnen landen helpen bij hun voedselstrategie

Landbouwconsuls kunnen landen helpen bij hun voedselstrategie

Een voedsel-functionaris van het ministerie van LNV in Den Haag vindt dat de Nederlandse landbouwconsuls op ambassades in het buitenland een rol kunnen spelen in het organiseren van nationale dialogen over nieuwe duurzame voedselstructuren.

Over de wereld-voedsel-situatie wordt komende week in New York een grote VN-ministersconferentie gehouden. Voor Nederland gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) er heen. Zij kan daardoor na Prinsjesdag niet deelnemen aan de Algemene Beschouwingen.

Aan de bijeenkomst in New York is een scala aan activiteiten voorafgegaan, zoals een eerdere conferentie in Rome. In tal van landen zijn nationale dialogen gevoerd om helder te krijgen wat er aan het voedselsysteem in eigen land schort, en wat voor oplossingen nodig zijn.

Zo’n dialoog is ook in Nederland gevoerd. Er zijn coalities gevormd tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld om de verliezen in voedselketens terug te brengen.

Volgens Marcel van Nijnatten, coördinator voedselzekerheid bij LNV, is de VN-conferentie van cruciaal belang. De honger in de wereld neemt toe, het klimaat verandert en planten en dieren worden steeds meer bedreigd met uitsterven. De verwachtingen zijn volgens hem hooggespannen. In officiële notities staat dat de top via een voedsel-transformatie ook de VN-millenniumdoelen dichterbij kan brengen.

Vanuit Nederland zijn drie ministeries betrokken bij de voorbereidingen van de top: LNV, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Nijnatten wijst er op dat Nederland een groot exporteur en importeur van voedsel is en veel kennis heeft over productie en consumptie. “Wij voelen ons verantwoordelijk en willen samen met andere partijen zoeken naar succesvolle systeemveranderingen”, zei hij afgelopen week in een vraaggesprek met Agroberichtenbuitenland.

Hij wees erop dat de verschillen per land erg groot zijn, en dat dus ook de oplossingen verschillend zullen moeten zijn. “Maar een ding is zeker, brede coalities zijn nodig om het voedselsysteem toekomstbestendig te maken. Noodhulp is slechts een tijdelijke oplossing, systeemverandering is nodig.”

Nederland kan internationaal een belangrijke rol pakken, vindt Van Nijnatten. Bijvoorbeeld op het gebied om voedselketens efficiënter te laten functioneren, met meer opbrengst en minder gebruik van water en chemische bestrijdingsmiddelen. Nederland loopt hierin voorop, maar hoe deel je onze kennis en expertise met boeren, voedselverwerkers en overheden in ontwikkelende landen?

Een groot aantal landen heeft inmiddels via nationale dialogen een eigen FSS-stappenplan vastgesteld. Daarin staat welke systeemveranderingen nodig zijn. Daarbij kunnen landbouwraden in elk land een rol spelen, zegt Van Nijnatten. “Landbouwraden hebben een groot netwerk, zowel in het land waar zij werken als hier in Nederland. Zij kunnen in beeld brengen welke ondersteuning nodig is en welke Nederlandse partijen hiervoor oplossingen hebben”.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...