vrijdag 30 september 2022
Home Internationaal Meer Franse kerncentrales mogen warmer koelwater op rivier lozen

Meer Franse kerncentrales mogen warmer koelwater op rivier lozen

Door dreigende energietekorten in combinatie met lage waterstanden mogen vijf Franse kerncentrales tot half september warmer dan normaal koelwater lozen op Franse rivieren. Daarmee wil de Franse regering voorkomen dat kerncentrales hun elektriciteitsopwekking moeten verminderen of onderbreken. 

Drie van de vijf kerncentrales aan de Garonne en de Rhône hadden een paar weken geleden die toestemming al gekregen; daar zijn er nu twee bijgekomen. Door onderhoudswerkzaamheden en technische problemen is momenteel slechts de helft van de 56 Franse kernreactoren in Frankrijk in bedrijf. 

Voor elke kerncentrale in Frankrijk is er aantal specifieke reeks temperaturen die niet mogen worden overschreden om de flora en fauna van de rivieren niet in gevaar te brengen. Dit is nu gedeeltelijk verzacht. 

Vanwege de hittegolven eerder dit jaar waren er al enkele kerncentrales tijdelijk stilgelegd om de rivieren niet te veel op te warmen. Omdat de rivieren na de droge winter en voorjaar minder water vervoeren, worden ze door het geloosde koelwater sneller opgewarmd. 

Het toestaan van warmer afvalwater gaat gepaard met een strenger milieutoezicht. De afgelopen jaren zijn verscheidene Franse kerncentrales meerdere keren stilgelegd toen de riviertemperatuur te veel opliep. 

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...