Meer omzet en productie; minder inkomen voor Amerikaanse boer

Het landbouwinkomen in de Verenigde Staten zal dit jaar naar verwachting met 4,5% (5,4 miljard dollar) afnemen tot $ 113,7 miljard. Maar dat is nog steeds 15,2% boven het 20-jarige gemiddelde. Hoewel de omzetten zowel in geld als in geproduceerde  hoeveelheden fors toenemen, neemt het uiteindelijke loon licht af door minder overheidssubsidie, hogere onkosten en inflatie. 

Het netto contante landbouwinkomen, dat de inkomsten en uitgaven van de agrarische sector beter volgt, zal met 1,4% (136,1 miljard dollar) stijgen, wat 13,6% boven het 20-jarige gemiddelde is. Maar gecorrigeerd voor inflatie zullen de boereninkomens met 2,1% dalen, vooral door hoge productiekosten en de geleidelijke afschaffing van overheidssubsidies voor covid-pandemische hulp, meldde het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USAD) vrijdag.

Het netto contante landbouwinkomen is gebaseerd op contante ontvangsten uit de landbouw, plus overheidsbetalingen en andere landbouwgerelateerde inkomsten, minus contante uitgaven. Het netto landbouwinkomen houdt ook rekening met afschrijvingen en veranderingen in voorraadwaarden.

De inkomsten uit gewassen zullen naar verwachting met 5,1% stijgen, terwijl de inkomsten uit zuivel, vee en pluimvee naar verwachting met 8,9% zullen stijgen. De rechtstreekse overheidsbetalingen zullen van 15,5 miljard dollar (in 2021) afnemen  tot 11,7 miljard dollar in 2022, het kleinste bedrag sinds 2015.

De noodhulp voor het coronavirus en andere vormen van ad-hoc hulp zullen naar verwachting dalen van 19,8 miljard dollar in 2021 naar 6,2 miljard dollar dit jaar. Ondertussen zullen de productiekosten naar verwachting met 5,1% stijgen.

Alleen al de kunstmestprijzen zullen dit jaar naar verwachting 12% hoger zijn. Vee- en pluimveehouders betalen 6,1% meer voor voer. De loonkosten voor de inhuur van personeel stijgen naar verwachting met iets minder dan 6%.