Meeste arbeidsmigranten worden niet ingeënt tegen covid-19

Honderdduizenden arbeidsmigranten in Nederland komen momenteel niet in aanmerking voor vaccinatie tegen Covid 19, omdat ze niet staan geregistreerd bij de gemeente waar ze verblijven. Dat meldt dagblad Trouw in samenwerking met met journalistiek onderzoekscollectief Investico.

Buitenlandse seizoenshulpen zijn niet opgenomen in het landelijke vaccinatieprogramma, ook al betalen velen wel hun verplichte ziektekostenverzekering. Alleen mensen die door gemeenten zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) worden uitgenodigd een prik te komen halen. Arbeidsmigranten staan ​​meestal niet bij een gemeente ingeschreven omdat hun verblijf in Nederland meestal van korte duur is.

Medische zorgverleners zeggen dat arbeidsmigranten wel tegen corona moeten worden gevaccineerd omdat ze vaak met meerderen bij elkaar wonen en daardoor een ​​groter risico lopen. Zij verwijzen naar de situatie vorig jaar bij enkele slachthuizen in Duitsland, Nederland en België.

Een logistiek medewerker op Schiphol wees er onlangs op dat noch hijzelf, noch de mensen met wie hij in een door de werkgever opgezette woning woont, zich bij een gemeente hebben ingeschreven. Slechts weinigen hebben een DigiD voor toegang tot veel overheidsdiensten.

Vakcentrale FNV zegt het onaanvaardbaar te vinden dat deze groep wordt uitgesloten van het Covid-19-vaccin. De vakbond zal er bij het VWS-ministerie op aandringen hier aandacht aan te besteden, zei vicevoorzitter Kitty Jong tegen Trouw. “Deze mensen werken vaak in cruciale beroepen en verdienen dezelfde bescherming als ieder ander. Het laat gewoon zien dat ze in Nederland nog te vaak als tweederangsburgers worden gezien. ‘