Nederland voert geen druppel Russische olie meer in

Een jaar na het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne komt er vrijwel geen Russische energie meer naar Nederland. Vloeibaar Russisch gas dat niet per leiding maar per schip wordt aangevoerd, is daarop nog de enige uitzondering. Sinds eind vorig jaar komt er geen ruwe Russische aardolie Nederland meer binnen, dit was in 2022 nog zo’n 30%.

Bij het uitbreken van de oorlog is door de EU-landen afgesproken om de import van Russische energie zo snel mogelijk af te bouwen. Nederland heeft geprobeerd om dreigende energietekorten zo veel mogelijk te voorkomen. Na de eerdere sancties op kolen en ruwe olie, zijn de sancties ook van toepassing op Russische olieproducten. Ook komt er al enige tijd vrijwel geen Russisch gas via pijpleidingen Nederland binnen.

Energieminister Rob Jetten (D66) zei dat Nederland zich ten doel heeft gesteld de Russische oorlogskas niet langer te spekken. Maar liefst 60% van de Russische staatsinkomsten kwamen uit de export van fossiele brandstoffen.

“We blijven hard werken om in de huidige gasbehoeften te voorzien. Bijvoorbeeld door meer LNG import mogelijk te maken uit meer diverse en stabiele regio’s, onze gasopslagen te vullen, en om gezamenlijke gasinkoop in Europa te organiseren en energie te besparen”, aldus Jetten.

Fysieke tekorten in Nederland worden op korte termijn niet verwacht omdat er voorraden zijn ingeslagen en raffinaderijen in Nederland overschakelen naar olie uit andere landen. Daarnaast heeft Nederland volgens minister Jetten de strategische voorraad olie en olieproducten op orde.

Er is al enige tijd vervangende import geregeld uit onder meer Australië, Zuid-Afrika en andere landen in Noord-West Europa om de ontstane gaten te vullen, waardoor de kolencentrales in Nederland nog steeds de productie van gascentrales over kunnen nemen.

Om ook de volgende winter voldoende gas te hebben, wordt de gasopslag wederom tot minimaal 90% gevuld. Dit is goed voor ongeveer een derde van het nationaal jaarverbruik, maar dat gas wordt ook gebruikt door andere Europese landen. Ook wordt gewerkt aan het verder vergroten van de importcapaciteit voor vloeibaar aardgas, volgend op de verdubbeling van capaciteit vorig jaar.