Nieuw-Zeeland stopt met veetransport over zee; Brazilië straks ook ?

Vanuit Nieuw-Zeeland is uit de haven van New Plymouth het laatste veetransportschip vertrokken nu in het land een verbod op de export van levende dieren over zee van kracht is geworden.

Twee jaar geleden besloot Nieuw-Zeeland daar mee te stoppen nadat een exportschip kapseisde in de Oost-Chinese Zee waarbij 41 bemanningsleden en 6.000 runderen verdronken. 

Een Braziliaanse rechter heeft vorige week beslist dat ook vanuit dat land levend vee niet langer over zee mag worden geëxporteerd. In de Europese Unie wordt daar in het kader van een nieuwe dierenwelzijnswet wel over gesproken maar is nog niks besloten.

Na een evaluatie van de exportsector van levende dieren werd door Nieuw-Zeeland besloten om de export van levende dieren over zee stop te zetten. Sinds 2015 bedroeg die export slechts 0,32 procent van de exportinkomsten van de primaire sector. LNV-minister Damien O’Connor zei dat de overgangsperiode van de afgelopen twee jaar de getroffen boeren de tijd had gegeven om over te stappen op andere bedrijfsmodellen. 

“We zitten op één lijn met onze gelijkgestemde partners. Australië is overgegaan tot de geleidelijke afschaffing van de levende export van schapen, en dierenwerlzijn is ingebed in onze vrijhandelsovereenkomsten met het VK en de EU,” zei O’Connor. 

In navolging van Nieuw-Zeeland  beval een Braziliaanse federale rechter vorige week de stopzetting van de verzending van levend vee vanuit alle Braziliaanse havens. De rechter deed uitspraak in een zaak die al sinds 2017 aanhangig is.

Verrast door de beslissing, zei de Braziliaanse landbouwminister Carlos Favaro dat het instellen van beroep praktisch onvermijdelijk lijkt, aangezien Brazilië wereldleider in de export van levend vee is. Brazilië is echter ook wereldleider in de export van bevroren runderkarkassen. In totaal is Brazilië goed voor bijna een kwart van alle rundvleesexport wereldwijd.