Nieuw-Zeeland: toch geen CO2-belasting in de landbouw

De eind vorig jaar gekozen nieuwe Nieuw-Zeelandse centrumrechtse regering heeft besloten geen CO2-belasting voor de landbouw en voedselproductie in te voeren. Daarmee wordt een besluit van de vorige centrumlinkse regering teruggedraaid. 

Het besluit volgt op hevige druk van boeren en de agrarische sector die betoogden dat de nieuwe belasting hun concurrentiepositie op internationale markten zou ondermijnen. De Nieuw-Zeelandse landbouw is goed voor bijna de helft van de nationale export.

Nieuw-Zeeland zou het eerste land ter wereld zijn geweest dat klimaatschade wilde beperken met een CO2-belasting per hectare landbouwgrond. Daar is ook Denemarken al enkele jaren bezig en beslist uiterlijk deze maand of het zo’n belasting invoert.

De Nieuw-Zeelandse premier Christopher Luxon maakte bekend dat de landbouwsector wordt vrijgesteld van de Emissions Trading Scheme (ETS) voor de handel in emissierechten. Volgens Nieuw-Zeelandse overheidsgegevens draagt methaan dat vrijkomt door schapen, koeien en andere dieren voor ongeveer 42% bij aan de bruto-uitstoot. 

In plaats daarvan komt er een nieuwe werkgroep die zich zal richten op alternatieve benaderingen om emissies te verminderen. Ook in de Europese Unie wordt gewerkt aan plannen om grote agrarische bedrijven onder te brengen in het ETS-systeem.

De Labour-oppositie heeft de beslissing fel bekritiseerd en waarschuwt dat het uiteindelijk schadelijk zal zijn voor de internationale reputatie en de economische toekomst van Nieuw-Zeeland. Volgens Labour loopt Nieuw-Zeeland het risico zijn concurrentievoordeel te verliezen in afzetmarkten waar gebruikers en consumenten steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en milieuvriendelijke productie.

Mogelijk wordt nu Denemarken koploper met invoering van een CO2-belasting per hectare landbouw. De Deense regeringspartijen zijn het erover eens dat zo’n belasting er moet komen. Het driepartijen-overleg (‘de tripartiete’ ) van overheid, bedrijfsleven en samenleving moet daarover deze maand een knoop doorhakken, zo is tot nu toe de planning.