Nieuwe covid-19 variant Cluster-5: Denemarken ruimt nu alle nertsen

Denemarken heeft besloten alle 17 miljoen nertsen op alle ruim 300 nertsenfokkerijen in het land uit voorzorg te ruimen na het opduiken van een besmetting van een nieuwe covid-19 variant. Die gemuteerde variant, ‘Cluster-5’, zou ongevoelig zijn voor vaccins die momenteel tegen covid-19 worden ontwikkeld.

De Deense premier Mette Frederiksen waarschuwde dat de mutatie de effectiviteit van een toekomstig vaccin zou kunnen bedreigen. Ze zei dat het gemuteerde virus het vermogen om antilichamen te vormen verzwakt.

In Noord-Jutland blijken twaalf personen daarmee besmet te zijn geraakt, waarop de autoriteiten reisbeperkingen en reisverboden hebben opgelegd aan zoń 300.000 inwoners van zeven Noord-Deense gemeenten. Het openbaar vervoer in de regio is stopgezet en bars en restaurants zijn gesloten, en sommige schoolkinderen zullen ook lessen online volgen met beperkingen die een maand zullen duren.

Deense nertsenboeren hebben zich verzet tegen de restricties en conclusies van de overheid en zeggen dat ze tot zondebok worden gemaakt voor de verspreiding van het virus. Vrijdag hebben meer dan 100 nertsenhouders geprotesteerd tegen de nertsslachting, die over een paar weken voltooid moet zijn. Ze wijzen er op dat de besmettingen al eind september zijn geconstateerd, en daarna niet meer.

Sommige experts denken dat het ruimen van nertsen de bonthandel kan schaden en de Deense boeren honderden miljoenen dollars aan gederfde inkomsten kan kosten. Verder onderzoek naar “Cluster 5” is aan de gang, aldus Deense functionarissen.

Het in Stockholm gevestigde Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zei vrijdag dat het “in nauw contact” stond met de Deense gezondheidsautoriteiten over deze kwestie. Wetenschappers over de hele wereld hebben opgemerkt dat er weinig bekend is over “Cluster 5”, en dringen er bij de Deense autoriteiten op aan hun onderzoek te delen.

Deense gezondheidsautoriteiten hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat deze stam, bekend als “Cluster 5”, niet in dezelfde mate door antilichamen wordt geremd als het normale virus, waarvan zij vrezen dat het de werkzaamheid van vaccins die over de hele wereld worden ontwikkeld, zou kunnen bedreigen.