maandag 6 februari 2023
Home Internationaal Oekraïense graanoogst door Russische invasie bijna helft kleiner

Oekraïense graanoogst door Russische invasie bijna helft kleiner

De graanoogst in Oekraïne zal dit jaar door de Russische invasie met zo’n 40% afnemen ten opzichte van vorig jaar, volgens schattingen van de National Graan Association. Na de recordoogst in 2021 met ruim 106 miljoen ton, wordt over heel 2022 rekening gehouden met een daling tot 65 miljoen ton, door vermindering van areaal en door opbrengstdaling. 

De Russische invasie, die eind februari in Oost-, Zuid- en Noord-Oekraïne op gang kwam, heeft de landbouwindustrie van het land op zijn kop gezet. De Russische inval veroorzaakte eerst een tekort aan brandstof “wat de zaaicampagne belemmerde”, onderstreepte Serguiï Ivashtchenko, directeur van de Oekraiense graanassociatie. De blokkade van de Oekraïense zeehavens heeft ook de graanexport maandenlang verhinderd.

“De bezetting van een deel van de regio’s, de vijandelijkheden in de velden, de vernietiging van infrastructuur” verminderden het areaal met “ongeveer een kwart”. “Meestal zaaiden we op ongeveer 25 miljoen hectare. Dit jaar konden we oogsten op slechts 18 tot 19 miljoen hectare”, aldus de zegsman. Daarbij wees hij ook op “een daling” van de opbrengst. Veel boeren kunnen het zich niet langer veroorloven om kunstmest te gebruiken.

Tot op heden heeft Oekraïne 46,6 miljoen ton graan geoogst van 90% van de in cultuur gebrachte velden. 30% van de maïs moet echter nog worden geoogst, merkte Sergey Ivashchenko op. 

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) houdt voor komend jaar rekening met een forse economische achteruitgang in Oekraïne. Een vertraging van de oogst als gevolg van slecht weer, beperkingen op het gebied van logistiek en werkkapitaal, evenals Russische beschietingen van energie-infrastructuur verslechteren de vooruitzichten van de Oekraïense economie. 

“Het reële bbp zal naar verwachting uitkomen op een totale krimp in 2022 op 33%”, is het basisscenario dat wordt verwacht door het IMF. De risico’s blijven extreem hoog. 

Een nog ongunstiger doembeeld voorspelt een inflatie van 40%, een daling van de internationale reserves 18 miljard dollar. Dienovereenkomstig zal hiervoor $ 9,5 miljard extra aan begrotingsfinanciering nodig zijn bovenop de basis $ 39,5 miljard. Nederland heeft afgelopen week Oekraïne extra financiële steun van 2,5 miljard euro toegezegd.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.