Oekraïense graanoogst door Russische invasie bijna helft kleiner

Wheat harvest in Angevillers, France, August 12, 2021

De graanoogst in Oekraïne zal dit jaar door de Russische invasie met zo’n 40% afnemen ten opzichte van vorig jaar, volgens schattingen van de National Graan Association. Na de recordoogst in 2021 met ruim 106 miljoen ton, wordt over heel 2022 rekening gehouden met een daling tot 65 miljoen ton, door vermindering van areaal en door opbrengstdaling. 

De Russische invasie, die eind februari in Oost-, Zuid- en Noord-Oekraïne op gang kwam, heeft de landbouwindustrie van het land op zijn kop gezet. De Russische inval veroorzaakte eerst een tekort aan brandstof “wat de zaaicampagne belemmerde”, onderstreepte Serguiï Ivashtchenko, directeur van de Oekraiense graanassociatie. De blokkade van de Oekraïense zeehavens heeft ook de graanexport maandenlang verhinderd.

“De bezetting van een deel van de regio’s, de vijandelijkheden in de velden, de vernietiging van infrastructuur” verminderden het areaal met “ongeveer een kwart”. “Meestal zaaiden we op ongeveer 25 miljoen hectare. Dit jaar konden we oogsten op slechts 18 tot 19 miljoen hectare”, aldus de zegsman. Daarbij wees hij ook op “een daling” van de opbrengst. Veel boeren kunnen het zich niet langer veroorloven om kunstmest te gebruiken.

Tot op heden heeft Oekraïne 46,6 miljoen ton graan geoogst van 90% van de in cultuur gebrachte velden. 30% van de maïs moet echter nog worden geoogst, merkte Sergey Ivashchenko op. 

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) houdt voor komend jaar rekening met een forse economische achteruitgang in Oekraïne. Een vertraging van de oogst als gevolg van slecht weer, beperkingen op het gebied van logistiek en werkkapitaal, evenals Russische beschietingen van energie-infrastructuur verslechteren de vooruitzichten van de Oekraïense economie. 

“Het reële bbp zal naar verwachting uitkomen op een totale krimp in 2022 op 33%”, is het basisscenario dat wordt verwacht door het IMF. De risico’s blijven extreem hoog. 

Een nog ongunstiger doembeeld voorspelt een inflatie van 40%, een daling van de internationale reserves 18 miljard dollar. Dienovereenkomstig zal hiervoor $ 9,5 miljard extra aan begrotingsfinanciering nodig zijn bovenop de basis $ 39,5 miljard. Nederland heeft afgelopen week Oekraïne extra financiële steun van 2,5 miljard euro toegezegd.