dinsdag 26 september 2023
Home Internationaal OESO : Nederland moet landbouw aanpassen aan natuur en milieu

OESO : Nederland moet landbouw aanpassen aan natuur en milieu

De landenorganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vindt dat het Nederlandse landbouwbeleid meer rekening moet houden met natuur en milieu, en versneld moet omschakelen naar een duurzame sector.

In een vorige week aangeboden rapport over de toekomstige Nederlandse landbouw- en voedselpolitiek wordt erkend dat die overgang moeilijk en omstreden zal zijn.

Het landenrapport van de economen en specialisten van de OESO is vorige week in Den Haag aangeboden aan het LNV-ministerie in Den Haag. Daarin wordt gezegd dat Nederland een landbouwsector heeft opgebouwd die wereldleider is op het gebied van productiviteit en concurrentievermogen. Maar milieu-uitdagingen worden steeds urgenter en de sector zal zich moeten aanpassen, zo wordt er aan toegevoegd. 

Het benutten van de sterke innovatiecapaciteit van de Nederlandse sector zal van cruciaal belang zijn voor het vinden van langetermijnoplossingen die werken voor landbouwers, burgers en het milieu. De OESO vindt dat Nederland die innovatiekracht nu moet inzetten om de sector te verduurzamen.

Het rapport bouwt voort op een eerdere Nederland-rapportage uit 2015. Daarin werd vastgesteld dat acceptatie van innovatie een hoge productiviteitsgroei in de landbouw heeft ondersteund. Maar de OESO betwijfelde destijds of marginale verbeteringen in technologie voldoende zouden zijn om de milieu-impact van de sector te verlagen.

De OESO heeft in de afgelopen anderhalf jaar naast deskresearch veel gesproken met LNV-medewerkers en wetenschappers over de Nederlandse landbouw. In juni vorig jaar was een delegatie van de OESO voor een driedaags werkbezoek in Nederland. Er werden toen bezoeken gebracht aan LNV, WUR, de Floriade en de Boerderij van de Toekomst.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Twee varianten vogelgriep teisteren pluimvee Zuid-Afrika: ergste ooit

De Zuid-Afrikaanse pluimveesector wordt sinds enkele weken getroffen door twee varianten van de vogelgriep. De sector waarschuwt voor mogelijke tekorten aan kippen...

Celstraf en miljoenenboete Spaanse boeren voor oppompen grondwater

Vijf eigenaren van een landbouwbedrijf in een Spaans natuurgebied zijn veroordeeld tot forse gevangenisstraffen wegens het illegaal oppompen van grondwater voor besproeiing...

EU-voorstel voor gebruik glyfosaat: tot nu toe alleen Duitsland tégen

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat...

EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn...