OESO: stikstofbelasting op Deense landbouw

Economen van de OESO vinden dat Denemarken niet moet gaan treuzelen met strengere wetten tegen milieuvervuiling, inclusief een voorgenomen belasting op stikstofuitstoot in de landbouw. Daarover zijn in de Deense politiek wel afspraken gemaakt maar die dreigen op de lange baan te raken.

De denktank van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft vorige week een landenrapport over Denemarken uitgebracht. Het landenrapport verschijnt om de paar jaar en bevat een beoordeling van de Deense economie en een aantal aanbevelingen. 

Door de OESO wordt erkend dat Denemarken ambitieuze doelstellingen heeft voor een groene transitie en voor vermindering van broeikasgassen, maar ook wordt geadviseerd dat ‘verdere beleidshervormingen nodig zijn. De groene belastinghervorming moet worden voltooid om de emissiereducties te versnellen’ aldus het zwaarwegende advies van de OESO-economen.

Het invoeren van een belasting op emissies uit de landbouw, zoals momenteel besproken, zou kunnen helpen. Belastinginkomsten zouden kunnen worden gebruikt om boeren te helpen over te stappen op minder emissie-intensieve activiteiten. Die OESO-aanbeveling sluit aan bij soortgelijke discussies in de Europese Unie.

Het rapport stelt verder dat Denemarken gezonde overheidsfinanciën heeft en dat Denemarken een leidend land is op de groene agenda. Uit de jongste economische enquête blijkt dat de bbp-groei naar verwachting zal vertragen tot 1,2% in 2024, voordat deze in 2025 weer zal aantrekken tot 1,5%.

De inflatie is weliswaar enigszins afgenomen, maar is nog steeds hoog en het risico bestaat dat een gebrek aan arbeidskrachten de prijzen verder zal opdrijven, zo luidt een  beoordeling in het rapport. Denemarken kent een heel terughoudend beleid voor het toelaten van asielzoekers en buitenlandse werknemers.

Hervormingen zullen nodig zijn om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en om de nationale economie aan te passen aan de toenemende vergrijzing, zo waarschuwt de OESO.