Stimulans voor landbouw: Cuba stopt met maximumprijs voedsel

Het afschaffen van de maximumprijzen voor voedselproducten in Cuba zal gunstig zijn voor de groei van de Cubaanse landbouwsector. De door de Staat opgelegde prijsplafonds ontmoedigden tot nu toe veel boeren op de landbouwcoöperaties om meer voedsel te produceren.

Door voortaan prijsvorming middels vraag-en-aanbod toe te staan, geven de autoriteiten hun pogingen op om de inflatie te beteugelen. De Cubaanse economie het afgelopen jaar zware klappen opgelopen, vooral door het ineenstorten van het toerisme dat normaal gesproken goed is voor een derde van de nationale inkomsten. Bovendien viel door ziekte veel arbeidskracht weg.

Na hoogst ongebruikelijke demonstraties en betogingen van ontevreden Cubanen, zijn vorige maand economische ‘moderniseringen” aangekondigd. Mede als reactie op de protesten hebben de Cubaanse autoriteiten het tempo van de economische hervormingen nu opgevoerd.

Een van de meest verwachte hervormingen is dat particuliere kleine en middelgrote bedrijven nu ook officieel worden toegestaan, waarmee een einde komt aan hun al jaren durende juridische onzekerheid over hun bestaansrecht.

De kleine lettertjes van die hervormingen zijn nog niet gepubliceerd, zodat de precieze impact op de landbouwsector nog valt te bezien. Hetzelfde geldt voor hervormingen die al eerder dit jaar waren aangekondigd, zoals de oprichting van een landbouwbank en meer mogelijkheden voor het oprichten van (kleine) particuliere bedrijfjes.

Een belangrijk struikelblok blijft dat Cubaanse boeren nog steeds niet zelfstandig mogen importeren en exporteren zonder tussenkomst van de bureaucratische staatsbedrijven. Ook zijn veel buitenlandse banken nog terughoudend om zakelijke activiteiten in Cuba te financieren, vanwege de nog steeds bestaande Amerikaanse boycot tegen Cuba.

Toch zien velen de economische hervormingen als de zoveelste stap naar een meer marktgerichte economie. Volgens landbouwdeskundigen op de Nederlandse ambassade in Havana bieden deze hervormingen op de langere termijn ook nieuwe zakelijke kansen bieden voor Nederlandse agrofoodbedrijven.