Syngenta gaat met Lavie Bio nieuwe bio-insecticide ontwikkelen

Het Israëlische agritech-bedrijf Lavie Bio gaat samenwerken met het Zwitserse Syngenta om een nieuw bio-insecticide te ontwikkelen. De partnerschap heeft tot doel om de technologie van Lavie Bio te combineren met de expertise van Syngenta op het gebied van gewasbescherming.

Lavie Bio, gevestigd in Rehovot, Israël, richt zich met name op het ontwikkelen van biologische oplossingen voor het bestrijden van plaaginsecten in gewassen. Syngenta, met hoofdkantoor in Basel, Zwitserland, is een belangrijke speler op het gebied van gewasbescherming en zaadtechnologie. 

De samenwerking stelt beide bedrijven in staat om hun portfolio van producten uit te breiden met bio-insecticiden, nu er de laatste jaren steeds meer bezwaren worden ingebracht tegen het gebruik van chemische middelen en pesticiden in de landbouw en voedselproductie.

Het doel van de samenwerking is om nieuwe bio-insecticiden te ontwikkelen die effectief zijn tegen schadelijke insectenplagen, terwijl ze ook veilig zijn voor het milieu, nuttige insecten sparen en voldoen aan de steeds strengste milieu-eisen op het gebied van voedselveiligheid.

De samenwerking tussen Lavie Bio en Syngenta komt op een moment dat de vraag naar biologische gewasbeschermingsmiddelen snel toeneemt. Consumenten en regelgevende instanties wereldwijd tonen een groeiende voorkeur voor duurzame landbouwpraktijken en verminderen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

In de Europese Unie zijn plannen gepresenteerd voor het halveren van het gebruik van kunstmest in de landbouw, en voor – op termijn – een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarover bestaat weliswaar nog geen overeenstemming tussen de 27 EU-landen en tussen de politieke fracties in het Europees Parlement. Wel wordt mede daarom steeds luider aangedrongen op het toelaten van milieu- en klimaatvriendelijke (‘natuurlijke, groene’) middelen.

Insecten vormen volgens de wereldvoedselorganisatie FAO wereldwijd een grote uitdaging voor planten en gewassen. Aangerichte schade kost de wereldeconomie naar schatting 70 miljard dollar per jaar. Deskundigen voorspellen dat dergelijke verliezen zullen verergeren naarmate de opwarming van de aarde de verspreiding van insecten vergroot en de resistentie tegen huidige beschikbare insecticiden toeneemt.

De samenwerking tussen Lavie Bio en Syngenta wordt mede daarom nauwlettend gevolgd door belanghebbenden in de agrarische sector en wordt gezien als een nieuwe ontwikkeling die de weg vrijmaakt voor duurzame gewasbescherming.