Terugkeer van de wolf na 150 jaar in dichtbevolkt Nederland is uniek

De terugkeer van de wolf in Nederland is een unieke situatie omdat het dier zich nooit eerder vestigde in een land met een zo hoge mens- en veedichtheid. Dat zeggen Wageningse onderzoekers van de WENR in het vakblad Nature over een woensdag gepubliceerd rapport.

De wolf heeft de afgelopen jaren Nederland als doortrekplaats ontdekt en een aantal dieren heeft besloten zich hier te vestigen. 150 jaar lang waren er geen wolven in Nederland, maar de afgelopen zes jaar zijn er 34 waargenomen en heeft een vijftal zich er gevestigd. De onderzoekers verwachten dat dat aantal de komende jaren zal toenemen, maar onbekend is in welk tempo.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van BIJ12, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Interprovinciaal Overleg. Het huidige Interprovinciaal Wolvenplan van de overheid is aan herziening toe.

Hoewel de meeste schade aan vee niet door wolven maar door honden en vossen wordt veroorzaakt, is een goede bescherming van vee tegen wolven essentieel om een duurzame co-existentie mogelijk te maken, zo wordt geadviseerd. Als een wolf of hond tegen een stroomdraad aanloopt, leert het dier snel genoeg dat hij daar uit de buurt moet blijven.

Maar dan moet je dat wel consequent doen, want anders heeft het geen zin”, zo stellen de onderzoekers. Nederland kent een compensatieprogramma voor de schade die de wolf veroorzaakt. Daarnaast zijn er subsidies voor preventiemaatregelen. Uit de cijfers blijkt dat het animo om daar gebruik van te maken gering is. Zelfs in hotspots als de Veluwe en Drenthe wordt er weinig subsidie aangevraagd.

Het rapport schetst ook een beeld van de herkomst van de wolvenpopulatie. De laatste jaren zijn de wolven actief in bijna de helft van Nederland. De gemiddelde omvang van een wolventerritorium is tweehonderd vierkante kilometer. Er zijn er tot nu toe zes: één in Drenthe, twee in Overijssel, twee in Gelderland en één in Noord-Brabant.

Het grootste deel van de ‘Nederlandse’ wolven is afkomstig uit Duitsland en Polen. Deze populatie trekt naar het Westen en Zuiden en vestigt zich in Denemarken, Nederland, België, Tsjechië en Oostenrijk. Vier van hen leven inmiddels op de Veluwe.

Ook zijn twee afkomstig uit de Alpiene wolvenpopulatie (Frankrijk, Zwitserland, Noord-Italië). Een van deze wolven is woont inmiddels in de provincie Brabant.