woensdag 7 december 2022
Home Internationaal USA procedeert tegen Canada om meer export van goedkope melk

USA procedeert tegen Canada om meer export van goedkope melk

De Verenigde Staten spannen voor het eerst bij het noord-amerikaanse handelsverdrag een procedure aan tegen buurland Canada. Washington wil dat de USMCA (vaak aangeduid als het ‘nieuwe NAFTA) de geschillencommissie bijeenroept.

De VS vindt dat Canada onterecht nog steeds het omstreden Canadese stelsel van melk- en zuivelprijzen in stand houdt.

De invoertarieven en quota voor zuivelproducten zijn al vele jaren een probleem tussen beide landen. Canada controleert de zuivelproductie door middel van aanbodbeheer – een complex systeem van productiecontroles en tarieven om de binnenlandse prijzen stabiel te houden.

Het USMCA-verdrag bepaalt weliswaar dat Amerikaanse melkverwerkers qua volume iets meer toegang krijgen, maar omdat het Canadese prijzensysteem in stand blijft, heeft dat weinig effect.

Op zuivelimport zoals Amerikaanse kaas en melk, geldt een heffing van 300%. Canada is bereid meer import-volume toe te staan ​​tegen lagere financiële tarieven. VS-handelsgezant Tai zegt dat Canada daarmee nog steeds zijn complexe systeem van licenties en tarieven gebruikt om Canadese producenten te bevoordelen.

Na vier jaar tumultueus Amerikaans handelsbeleid van oud-president Donald Trump, hadden veel Canadezen gehoopt op betere betrekkingen onder Joe Biden. Trump had hogere tarieven ingevoerd op Canadees staal en aluminium, en had gedreigd met heffingen op de automobielsector.

De afgelopen weken kregen Canadese functionarissen te maken met toenemende spanningen met de VS onder Biden. Zo laait nu ook de houtexport-kwestie weer op. Washington zegt de tarieven op invoer van naaldhout te zullen verdubbelen, de laatste stap in een vete die al bijna vier decennia aanhoudt.

De Canadese premier Trudeau bagatelliseerde de spanning over zuivel en zei dat er “altijd problemen zullen zijn waarover Canada en de VS het oneens zijn”.

Populair

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Versoepeling Green Deal voor EU-landbouw met een jaar verlengd

De Europese Commissie gaat de tijdelijke versoepeling van twee onderdelen van het nieuwe landbouwbeleid ten behoeve van de wegvallende Oekraïense export...

LNV-ministers proberen het eens te worden over dierentransport in EU

Nederland en vier andere EU-landen pleiten in een werkdocument voor de Europese landbouwministers voor beperkingen op het transport van slachtvee. De...

Verenigde Staten: stimulans voor overstap naar de bio-landbouw

De Amerikaanse Landbouwminister Tom Vilsack maakt 300 miljoen dollar van zijn USDA-begroting beschikbaar voor het stimuleren van biologische landbouw. Een deel...

EU wil megawinst in energiesector afromen voor subsidie gasrekening

De Europese Commissie stelt voor om de winsten af te romen van elektriciteitsmaatschappijen en gasleveranciers. Met die overwinsten kunnen de EU-landen...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...