Vrije uitloop Amerikaans pluimvee straks niet langer op beton

In de Verenigde Staten zijn nieuwe regels voor dierenwelzijn van kracht waardoor de biologische pluimveesector zich ook moet gaan houden aan strengere regels voor onder meer scharrelkippen.

De aangescherpte USDA-verordening regelt na jarenlange debatten ook andere kwesties op het gebied van diergezondheid, zoals transport en slachtpraktijken voor alle diersoorten.

De normen voor ‘begrazing’ en ‘toegang tot de wei’ golden al vanaf 2010 voor biologische zuivel- en rundvleesbedrijven, maar nog niet voor de pluimveehouderij. Amerikaanse diereneigenaren hebben nu één jaar de tijd om de nieuwe regels in praktijk te brengen. Voor pluimveehouders geldt een uitzondering: de huidige biologische pluimveehouders krijgen maximaal vijf jaar de tijd.

Er wordt nu duidelijk gemaakt dat afgeschermde, afgesloten veranda’s  voor kippen, kalkoenen en eenden niet als voldoende biologisch verantwoorde buitenruimte worden beschouwd. Sommige grote Amerikaanse pluimveebedrijven hebben momenteel smalle, afgesloten veranda’s – meestal met een cementvloer – in plaats van echte buitentoegang. Dat wordt binnen de sector van biologische voedselproducenten als concurrentievervalsend gezien.

De Organic Trade Association (OTA) reageerde tevreden op de inwerkingtreding van de nieuwe verordening. “Deze nieuwe normen creëren niet alleen een gelijker speelveld voor biologische producenten, maar zorgen er ook voor dat de consumenten ervan verzekerd zijn dat het biologische vlees, gevogelte, zuivel en eieren dat zij kiezen, is geteeld met voldoende toegang tot het echte buitenleven en onder humane omstandigheden”, aldus de Amerikaanse handel in biologische voedingsproducten.