VS stelt strengere eisen aan gebruik van chemicaliën in de landbouw

Het Amerikaanse Milieuagentschap EPA gaat strengere voorwaarden stellen aan de toelating van chemische middelen in de landbouw. Voortaan worden ook de mogelijke gevolgen ingecalculeerd van pesticiden op de habitat van bedreigde planten en dieren. Eerdere tijdelijke toelatingen zullen ook aan nieuwe regels moeten voldoen.

De EPA is tot de strengere criteria gedwongen door tientallen rechtbankzaken tegen landbouwers en de chemische industrie. In het aangescherpte toelatingsproces kan de EPA nu gebruiksverboden uitvaardigen in bepaalde gebieden, of in bepaalde hoeveelheden.

De EPA concludeerde al eerder in een tussenrapportage dat de coatings de habitats van duizenden plant- en diersoorten ‘waarschijnlijk nadelig beïnvloeden’. Een dreigend verbod kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse landbouw.

Het gaat om de herbiciden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam die vaak worden gebruikt bij de teelt van sojabonen, suikerbieten, mais, tarwe en katoenzaad. Neonicotinoïden worden gebruikt op honderden miljoenen hectaren Amerikaanse landbouwgrond.

Niet alleen deze drie, maar alle pesticiden in de Verenigde Staten moeten deze nieuwe strengere screenings ondergaan. In de Europese Unie is het gebruik van deze drie neonicotinoïden sinds 2018 aan strengere regels gebonden.

De EPA-bekendmaking valt samen met de publicatie van een universitair onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden inwoners van Californië uit hun particuliere drinkwaterputten nitraat-vervuild water drinken.

Volgens onderzoekers van UC Berkeley en UCLA is het drinkwater voor meer dan 370.000 Californiërs verontreinigd met arseen, nitraat en andere chemicaliën. In veel gevallen is de landbouwindustrie van de staat de schuldige, zo zeggen ze.

Het rapport is de eerste uitgebreide analyse van de waterkwaliteit in Californië. Hun werk is onlangs gepubliceerd in het American Journal of Public Health .Volgens de onderzoekers voldoet ongeveer 10 procent van de openbare drinkwatersystemen in Californië niet aan de minimale gezondheidsnormen.

De studie analyseerde drie veelvoorkomende verontreinigingen – arseen, nitraat en zeswaardig chroom. Twee van de drie zijn verbonden met de landbouwsector in Californië. Mede door de aanhoudende droogte in Californië heeft de landbouw veel grondwater opgepompt, waardoor het arseengehalte toeneemt. Nitraatverontreiniging wordt vooral verbonden met de omvangrijke agribusiness in Californië, onder andere door afvloeiing van kunstmest en industriële veehouderij.