donderdag 2 februari 2023
Home Internationaal Waterschap wil strengere regels tegen watervervuiling door boeren

Waterschap wil strengere regels tegen watervervuiling door boeren

De Nederlandse waterschappen vrezen dat de nitraatvervuiling in het oppervlaktewater een tweede stikstofdossier kan worden.  Onlangs heeft de Europese Commissie Nederland gewaarschuwd extra maatregelen te nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn te halen. 

Deze week behandelt de Tweede Kamer de LNV-begroting, en de aanpassing die minister Schouten heeft aangebracht in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Met de huidige maatregelen worden volgens de Unie van WEaterschappen de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in de landbouwgebieden niet gehaald. Daarom zijn er aanvullende maatregelen nodig. De rijksoverheid moet meer doen met het mestbeleid, en landbouwers moeten daarmee aan de slag gaan, zo bepleiten de waterschappen in een reactie op de LNV-begroting.

De waterschappen vinden dat de stikstof- en de waterkwaliteitsproblemen allebei moeten worden opgelost. Om in 2027 in alle landbouwgebieden op zand, klei en veen de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn te halen, zijn niet alleen vrijwillige maar ook verplichtende maatregelen nodig. 

Bij de stikstofproblematiek gaat het om de emissie van stikstof naar de lucht, volgens de waterschappen vooral bij stallen van veehouderijbedrijven. Het waterkwaliteitsprobleem ontstaan hoofdzakelijk door uitspoeling van meststoffen uit landbouwpercelen. 

Ook voor de aanpak van de waterverontreiniging is geld nodig. Geld dat beschikbaar is voor de stikstofaanpak kan ook ingezet worden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, zo vinden ze.

LTO Nederland constateerde eerder deze week dat Schouten de scherpste randjes van Nitraat-actieprogramma heeft afgehaald, maar vindt dat de gevolgen voor de agrarische sector nog steeds groot zijn.

BO Akkerbouw is tevreden over de nu opgenomen optie voor maatwerken waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Ook noemen ze het belangrijk dat de harde deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen is geschrapt.

Populair

Ook Duitsland en Frankrijk stoppen wapenleveranties aan Turkije

Na Duitsland en Nederland is nu ook Frankrijk tijdelijk gestopt met de export van wapens naar Turkije. Het gaat niet om...

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...