dinsdag 26 september 2023
Home Internationaal Waterschap wil strengere regels tegen watervervuiling door boeren

Waterschap wil strengere regels tegen watervervuiling door boeren

De Nederlandse waterschappen vrezen dat de nitraatvervuiling in het oppervlaktewater een tweede stikstofdossier kan worden.  Onlangs heeft de Europese Commissie Nederland gewaarschuwd extra maatregelen te nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn te halen. 

Deze week behandelt de Tweede Kamer de LNV-begroting, en de aanpassing die minister Schouten heeft aangebracht in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Met de huidige maatregelen worden volgens de Unie van WEaterschappen de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in de landbouwgebieden niet gehaald. Daarom zijn er aanvullende maatregelen nodig. De rijksoverheid moet meer doen met het mestbeleid, en landbouwers moeten daarmee aan de slag gaan, zo bepleiten de waterschappen in een reactie op de LNV-begroting.

De waterschappen vinden dat de stikstof- en de waterkwaliteitsproblemen allebei moeten worden opgelost. Om in 2027 in alle landbouwgebieden op zand, klei en veen de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn te halen, zijn niet alleen vrijwillige maar ook verplichtende maatregelen nodig. 

Bij de stikstofproblematiek gaat het om de emissie van stikstof naar de lucht, volgens de waterschappen vooral bij stallen van veehouderijbedrijven. Het waterkwaliteitsprobleem ontstaan hoofdzakelijk door uitspoeling van meststoffen uit landbouwpercelen. 

Ook voor de aanpak van de waterverontreiniging is geld nodig. Geld dat beschikbaar is voor de stikstofaanpak kan ook ingezet worden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, zo vinden ze.

LTO Nederland constateerde eerder deze week dat Schouten de scherpste randjes van Nitraat-actieprogramma heeft afgehaald, maar vindt dat de gevolgen voor de agrarische sector nog steeds groot zijn.

BO Akkerbouw is tevreden over de nu opgenomen optie voor maatwerken waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Ook noemen ze het belangrijk dat de harde deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen is geschrapt.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Twee varianten vogelgriep teisteren pluimvee Zuid-Afrika: ergste ooit

De Zuid-Afrikaanse pluimveesector wordt sinds enkele weken getroffen door twee varianten van de vogelgriep. De sector waarschuwt voor mogelijke tekorten aan kippen...

Celstraf en miljoenenboete Spaanse boeren voor oppompen grondwater

Vijf eigenaren van een landbouwbedrijf in een Spaans natuurgebied zijn veroordeeld tot forse gevangenisstraffen wegens het illegaal oppompen van grondwater voor besproeiing...

EU-voorstel voor gebruik glyfosaat: tot nu toe alleen Duitsland tégen

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat...

EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn...