Wereldwijd meer voedselverspilling; zelfs in arme landen

Er wordt wereldwijd jaarlijks nog steeds meer voedsel verspild dan dat er nodig is om hongerende bevolking in ontwikkelingslanden te kunnen voeden. Meer dan de helft van die verspilling ontstaat in huishoudens. Dat komt neer op ruim 1 miljard ton voedsel, zo’n 132 kilogram per wereldburger en bijna een vijfde van al het beschikbare voedsel.

Volgens een nieuw rapport van de VN-organisatie UNEP is er wereldwijd sprake van verkwisting van meer dan 1 miljard maaltijden per dag. Daardoor komt de voedselvoorziening steeds meer in de knel, die al onder druk staat door oorlogen, klimaatverandering en bevolkingsgroei.

Volgens UNEP werd in 2022 1,05 miljard ton voedselverspilling (inclusief niet-eetbare delen) gegenereerd. Van de totale voedselverspilling is 60% afkomstig van huishoudens over de hele wereld , 28% van de voedselvoorziening en 12% van de detailhandel. Dit benadrukt volgens de UNEP de noodzaak van bewustwording en gedragsverandering op het niveau van individuen en gezinnen. 

Het VN-rapport roept op tot actie op alle niveaus, van regeringen en bedrijven tot individuele consumenten. De landen van de Europese Unie hebben onlangs besloten hun inspanningen tegen voedselverspilling te verhogen. Daarbij wordt het aan de EU-landen zelf overgelaten of dat ook moet gelden voor de productie-tak in de land- en tuinbouw.

Naast het probleem van voedselverspilling wordt ook de kwestie van voedseltekorten aangesneden. Terwijl grote hoeveelheden voedsel worden verspild, lijden miljoenen mensen over de hele wereld nog steeds aan honger. Dit roept vragen op over de rechtvaardigheid en duurzaamheid van het mondiale voedselsysteem, zo zegt de UNEP.

Voedselverspilling blijft de wereldeconomie schaden en de klimaatverandering, het verlies van natuur en vervuiling aanwakkeren, hoewel UNEP eraan herinnert dat het niet alleen een probleem is voor rijke landen. Landen met verschillende inkomensniveaus verspillen dus gemiddeld een vergelijkbare hoeveelheid voedsel per persoon.

Het rapport benadrukt ook de rol van technologie en innovatie bij het aanpakken van voedselverspilling en -tekorten. Door middel van slimme oplossingen zoals betere opslagtechnieken, efficiëntere distributiesystemen en het gebruik van apps die consumenten helpen voedselverspilling te verminderen, kan een aanzienlijke verbetering worden bereikt.

“Voedselverspilling is een mondiale tragedie. Miljoenen mensen zullen vandaag honger lijden als gevolg van voedselverspilling over de hele wereld”, zei UNEP-directeur Inger Andersen bij de presentatie van het rapport.