Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de land- en tuinbouw.

Dat is afgelopen week bekendgemaakt nadat de Europese Commissie, de Landbouwcommissie en de Milieucommissie het eens waren geworden over de verdere parlementaire behandeling van het pesticiden-voorstel.

 Met de aanvullende rapportage komt Brussel tegemoet aan eerder herhaaldelijk geuite wensen van verscheidene EU-landen. Zij vonden het eerder gepubliceerde ‘gevolgenonderzoek’ niet voldoende.

De Commissie heeft nu onder meer een beter beeld van de wereldvoedselsituatie als mogelijk gevolg van de oorlog in Oekraïne en van de opwarming van de aarde. Vice-voorzitter Maros Sefcovic heeft het Zweedse voorzitterschap gemeld dat die aanvulling dit voorjaar gereed zal zijn. 

Sefcovic, belast met inter-institutionele betrekkingen binnen de EU,  waarschuwt wel voor al te hooggespannen verwachtingen. De Commissie kan geen gegevens en cijfers laten onderzoeken en analyseren die er niet zijn. Ook kan niet per land uitgesplitst worden wat het mogelijke effect misschien over een jaar of tien zal zijn. Bovendien herhaalt de Commissie dat er al meer dan voldoende onderzoek is gedaan, volgens de bestaande EU-procedures en regels.

Het aanvullende rapport van de Commissarissen Timmermans, Sinkevicius en Kyriakides zal dit voorjaar gereed zijn. Verscheidene EU-landen, waaronder Nederland, wilden alleen meewerken aan zo’n aanvullend onderzoek als het niet zou leiden tot vertraging. Andere EU-landen en Europolitici wilden juist wel uitstel, het liefst tot na de Europese verkiezingen van 2024, zodat het hele voorstel misschien alsnog zou sneuvelen.

Pogingen van de Landbouwcommissie om de behandeling te blokkeren leidde begin deze maand tot een ingreep van parlementsvoorzitter Roberta Metsola en de commissievoorzitters. Er is nu afgesproken dat de AGRI-Landbouwcommissie in juli een definitief standpunt inneemt over het uiteindelijke  parlementsadvies zoals dat is opgesteld door Milieurapporteur Sarah Wiener (Groenen).

De ENVI-Milieucommissie reageert daar vervolgens in september op, waarna in de eerste week van oktober het voltallige Europees parlement erover stemt.

In mei behandelt de Landbouwcommissie het Commissievoorstel voor natuurbehoud- en herstel dat vorig jaar mei samen met het voorstel voor afbouw van pesticidegebruik werd gepresenteerd. Klimaatcommissaris Frans Timmermans zal aan die bespreking deelnemen.