Botsing in Europarlement over uitstel van natuurherstelwet

Niet alleen in Nederland maar ook in steeds meer andere EU-landen wordt aangedrongen op aanpassingen in de omstreden natuurherstelwet, zelfs tot in het Europees Parlement.

In een hoofddebat over verduurzaming van de landbouw steunden tientallen Europarlementariërs woensdag de oproep van Esther de Lange (CDA) om de natuurherstelwet van de Europese Commissie ‘terug naar de tekentafel’ te sturen.  

Afgelopen weekeinde hebben zich in meerdere EU-landen (o.m. Oostenrijk, Ierland en Kroatië) politici achter die oproep geschaard. Eerder drongen ministers van enkele Midden-Europese landen al aan op uitstel. Doordat de christendemocraten er woensdag in Straatsburg geen voorstellen of een resolutie indienden, is er over mogelijk uitstel nog niet gestemd. Dat kan komende maanden alsnog.

Opvallend was dat niet Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski in het debat niet het beleid van de Europese Commissie verdedigde, maar vicevoorzitter Mairead McGuinness. Toen Wojciechowski na het debat  wel aan de vergadertafel aanschoof voor de bespreking van het volgende agendapunt, leverde hem dat een woedende uitval van EVP-fractievoorzitter Manfred Weber op, die de afwezigheid ‘onaanvaardbaar’ noemde.

Het is niet duidelijk of de LNV-commissaris zelf had besloten om de verdediging van de Green Deal over te laten aan McGuinness, of dat hij op aandrang van de Commissie weg bleef. Ook Klimaatcommissaris Timmermans nam niet aan het debat deel.

Wel is daarmee nog duidelijker geworden dat niet alleen de eerdere SUR-pesticidevoorstellen maar nu ook de natuurherstelwet een heikel onderwerp zijn geworden in de Europese milieu- en landbouwpolitiek.

Momenteel proberen LNV-ministers en EU-politici uit verscheidene landen nog compromissen en aanpassingen te zoeken, omdat alleen nog maar op een beperkt aantal onderdelen zich een meerderheid aftekent. Dat doet zich niet alleen voor in de landbouwcommissie van het Europees Parlement en in de Landbouwraad maar ook in de milieucommissie en onder milieuministers.