Deense biggenleveranciers straks ook aandeelhouder Danish Crown

De Deense vleesfabrikant Danish Crown gaat Deense leveranciers van biggen ook aandeelhouder van het concern laten worden en hen op die manier nauwer aan het bedrijf te binden. Ze kunnen dan een extra vergoeding krijgen voor varkens die door Danish Crown worden geslacht en verhandeld. 

Eind vorig jaar had Danish Crown na tegenvallende jaarcijfers en een roerige bestuursvergadering modernisering van de 137 jaar oude coöperatie voorgesteld. Dat idee werd niet gesteund door de toenmalige president-directeur Erik Bredtholt.  Hij benadrukte dat het openstellen van de coöperatie voor investeringen van buitenaf ‘onrealistisch’ zou zijn, omdat daardoor een ‘aandeelhoudersgroep met tegenstrijdige belangen’ zou ontstaan.

Bredtholt werd daarin niet gesteund door de rest van het bestuur, stelde zich niet herkiesbaar en trad in november af. Hij werd opgevolgd door vice-voorzitter Asger Krogsgaard.

Veel Deense varkensproducenten verkopen hun dieren in het buitenland en daarom ontbreekt het Danish Crown soms aan slachtvarkens. Net als de varkensfokkers moet coöperaties van biggenleveranciers een aankoopgarantie krijgen, met aan het eind van het jaar een bonusuitkering. 

“Dit is een aanbod aan biggenproducenten om hun afzet veilig te stellen, net zoals een aandeelhouder van Danish Crown altijd de garantie heeft gehad op de afzet van zijn slachtdieren. Door de jaren heen hebben we een aantal biggenproducenten gehad die vroegen of ze aandeelhouder konden worden”, zei Asger Krogsgaard, de nieuwe CEO van Danish Crown.

“Met het model voor mede-eigendom van biggenleveranciers creëren we het raamwerk voor bindende samenwerking tussen de biggenproducent, de vleesvarkensproducent en de slachterij – een soort integratormodel – dat kan helpen alle partijen te beschermen tegen drastische schommelingen die zo nu en dan optreden”, zei Krogsgaard in een toelichting op het voorstel.