Deense consument betaalt rekening voor Klimaatbelasting

De rekening van de nieuwe Deense CO2-belasting komt weliswaar eerst terecht op het bordje van Deense boeren, maar zal uiteindelijk worden betaald door de consument en belastingbetaler. 

De nieuwe klimaatbelasting zal niet alleen leiden tot iets duurdere levensmiddelen, maar ook tot beperking in de landbouw en veeteelt. Dat zal moeten worden gecompenseerd, zo blijkt uit eerste reacties op het vorige week gepresenteerde Deense klimaatplan.

Het Deense klimaatplan heeft geleid tot gemengde reacties vanuit verschillende reacties. Volgens een rapport van de Landbrug & Fødevarer (L&F) is er bij ongewijzigd beleid een risico op groot verlies aan banen in de landbouwsector, hoewel er door het huidige voorstel enige verlichting zal worden bereikt. 

De financiële sector toont verdeeldheid over de impact van de belasting op de grondprijzen. Sommigen verwachten dat de belasting zal leiden tot een daling van de grondwaarden, terwijl anderen geloven dat de prijzen op peil blijven. 

Greenpeace heeft kritiek op het klimaatplan en noemt het “ontoereikend”. Zij stellen dat de maatregelen niet ver genoeg gaan om de noodzakelijke CO2-reducties te behalen en dat de landbouwsector in zijn huidige vorm overeind wordt gehouden. Volgens Greenpeace is er een fundamentele hervorming nodig om de klimaatdoelen te halen en echte duurzaamheid te bereiken .

Ook de Husmændene, een belangenorganisatie voor kleine boeren, is niet tevreden met de driepartijenovereenkomst. Zij vinden dat de regeling te veel de lasten op de schouders van de boeren legt zonder adequate compensatie. De organisatie pleit voor een heroverweging van het plan en meer steun voor kleine boeren die het moeilijk hebben om de extra kosten te dragen .

Aan de andere kant heeft de Deense minister van Klimaat en Energie het akkoord geprezen als een “historische overeenkomst” die de landbouwsector op een pad naar duurzaamheid zet. Volgens de minister is de belasting een noodzakelijk middel om de klimaatdoelen van Denemarken te halen en om de landbouwsector te transformeren naar een duurzamer model.

Hoewel de Deense CO2-belasting wordt gezien als een stap in de juiste richting voor het klimaatbeleid, roept het ook vragen op over de economische gevolgen en de uitvoerbaarheid van de maatregelen. De discussie tussen voorstanders en tegenstanders van de belasting blijft intens, terwijl Denemarken werkt aan het vinden van een balans tussen milieuverplichtingen en economische haalbaarheid .