Duitse boeren nog niet tevreden; dreigen met nieuwe actie

Hoewel de Duitse federale overheid een aantal geplande bezuinigingen op de landbouw heeft teruggedraaid, is de boerenbond DBV niet tevreden en heeft voorzitter Joachim Rukwied verdere landelijke acties aangekondigd. Dat zullen in eerste instantie vooral regionale demonstraties zijn, in verschillende deelstaten.

Volgens regionale agrarische verenigingen zijn snelweg-blokkades komende week nog niet in beeld. Ook zullen betogingen ruimschoots van tevoren worden aangekondigd. Of middelgrote bedrijven gaan meedoen, hangt af van hun beslissing en mogelijkheden. Verscheidene regionale boerenleiders zeggen dat zij nog steeds aangesproken worden op de onnodige verkeersoverlast van wegblokkades.

Er is vooralsnog geen sprake van samenwerking met vrachtwagenchauffeurs die vorige week in enkele gevallen samen optrokken met de tractoren van de demonstrerende boeren. Ook is er geen  sprake van samenwerking met de machinisten van de Duitse Bahn die van plan zijn vanaf woensdag tot en met maandagavond stil te leggen.

In de Landbouwcommissie van de Bondsdag in Berlijn is afgelopen week weliswaar uitgebreid gesproken over de toekomst van de Duitse landbouw, maar wordt tot nu toe vastgehouden aan de noodzakelijk-geachte bezuinigingen. Weliswaar wordt gesproken over ‘andere financiering’, maar er is nog niets concreet. Eind deze maand moet in de Bondsdag de begroting worden vastgesteld.

“Voor de begroting geldt hetzelfde als voor elke andere wet: pas als over alles tot het einde is onderhandeld, wordt er onderhandeld”, zei DBV-voorzitter Rukwied. Daarmee hield hij ruimte open om de komende dagen alsnog tot een ander compromis te komen. Volgens hem wilden boeren blijven vechten voor een passende oplossing voor agrarische diesel. Volgens het gezaghebbende Duitse weekblad Der Spiegel gaat het allang niet meer om de landbouwdiesel, en moet de Duitse landbouwbond ‘terug naar de tekentafel’.

Over mogelijkheden om boeren op andere manieren financieel te ontlasten, zei Rukwied: “We moeten ook over andere onderwerpen praten, maar dat moet dan wel achteraf gebeuren.” Daarmee maakte hij duidelijk dat hij nú toezeggingen wil, en niet met een kluitje het toekomst-riet wil worden ingestuurd.

Een van die andere mogelijkheden is een btw-belastingverhoging op voedsel of de invoering van een nieuwe vleesbelasting, waardoor de consument een hogere prijs voor voedsel gaat betalen. Een dergelijke structurele financiering van de landbouwtransitie is drie jaar geleden al voorgesteld door de toenmalige Toekomstcommissie van oud-minister Jochen Borchert.

Bondskanselier Olav Scholz bood in een toespraak op de Grüne Woche aan dat de overheid de bureaucratie voor boeren wil terugdringen.. “Er staan ​​ons grote veranderingen te wachten, ook als het om de landbouw gaat”. De veranderingen moeten echter ‘zorgvuldig’ worden doorgevoerd’.“Er is eigenlijk veel te veel bureaucratie”, aldus Scholz.