Duitse dierenasiels zitten overvol; vrees voor dierenwelzijn

cof

De Duitse dierenasiels zitten zodanig overvol dat ze een opnamestop hebben moeten instellen, en hebben geen geld voor onderhoud of uitbreiding. De dierenbescherming maakt zich zorgen over het dierenwelzijn in de asiels. De situatie wordt als dramatisch beschouwd door zowel overheidsfunctionarissen als dierenwelzijnsorganisaties.

Als oorzaak wordt verwezen naar de corona-periode toen veel mensen tegen de eenzaamheid en isolatie een huisdier namen, maar daar nu kennelijk geen behoefte meer aan hebben.

Veel asiels zijn al over hun capaciteitsgrenzen heen en kunnen geen nieuwe dieren meer opnemen, behalve in noodgevallen.Er is een gebrek aan financiële middelen voor onderhoud, uitbreiding en verbetering van de voorzieningen. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van de dieren die er verblijven, zo wordt gesteld.

De dramatische toestand wordt benadrukt door het feit dat veel asiels niet meer in staat zijn om nieuwe dieren op te vangen vanwege de overbevolking. Dit plaatst niet alleen extra druk op de al overbelaste voorzieningen, maar heeft ook ernstige gevolgen voor het welzijn van de dieren.

Om de situatie te verlichten is meer financiële steun nodig van zowel overheidsinstanties als particuliere donoren. Dit geld is nodig voor voor het verbeteren van de huisvesting, het bieden van medische zorg en voer, en het aanwerven van meer personeel om voor de dieren te zorgen.

Ook wordt gepleit voor het stimuleren van adopties en het bevorderen van verantwoord huisdierenbezit. Daardoor kunnen dierenasiels ruimte vrijmaken voor nieuwe dieren in nood. Dit zou echter een gecoördineerde inspanning vereisen van overheidsinstanties, dierenwelzijnsorganisaties en het grote publiek.

Daarnaast wordt benadrukt dat preventieve maatregelen moeten worden genomen om het aantal zwerfdieren te verminderen. Dit omvat het bevorderen van sterilisatie- en castratieprogramma’s, het verstrekken van educatieve middelen over verantwoord huisdierenbezit en het aanpakken van de oorzaken van dierenverwaarlozing en -misbruik.