Duitse FDP tegen financiering landbouwtransitie

In de Duitse centrumlinkse coalitieregering verzetten de liberale FDP-ministers zich tegen eventuele belastingverhoging voor overheidssteun voor de landbouwtransitie.

Bondskanselier Olav Scholz (SPD) en Landbouwminister Cem Özdemir (Groenen) vinden dat de overheid moet meebetalen aan diervriendelijke grotere stallen in de veehouderij en aan vervanging van de roostervloeren in de varkensindustrie. De FDP wil dat ‘aan de markt overlaten’. 

Een mogelijke belástingverhoging valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën, van FDP-minister Christian Lindner, en daarmee ook onder de zeggenschap van de Duitse politici. Bovendien is de vraag of er een hogere belasting op al het voedsel zou moeten komen, of alleen op vlees.

Echter, een geoormerkte tóeslag op vlees of zuivel, zou onder het BMEL-ministerie van Özdemir kunnen vallen. Een dergelijke toeslag (‘rechtstreeks terug naar de boeren’) zou specifiek bedoeld zijn voor de overgang naar diervriendelijkere productiemethoden in de landbouwsector. Voor zo’n toeslag is wel vooraf goedkeuring van Brussel nodig.

Het jongste voorstel van minister Özdemir omvat onder meer een “Tierwohlcent”, een toeslag op de prijs van vleesproducten. Hoe hoog die toeslag moet zijn, is nog niet duidelijk. Tot nu toe heeft Özdemir alleen gezegd dat de hoogte ervan “politiek” moet worden bepaald.

De Borchert Toekomstcommissie heeft (ruim twee jaar geleden) een toeslag van 40 cent per kilo vlees genoemd. De kosten voor het ombouwen van de veehouderij kunnen de komende vijftien jaar oplopen tot wel 3,6 miljard euro per jaar.

In de zuivelsector en in de varkenshouderij is er kritiek op het ontbreken van concrete bedragen. Maar er is ook steun vanuit de landbouw. Als we de veehouderij willen ombouwen en vlees uit Duitsland willen blijven eten, kunnen we deze optie niet vermijden. Zonder een dierenwelzijnbelasting kan dat niet, zo wordt gezegd. Ook de Duitse boerenvereniging sprak zich uit vóór de “dierenwelzijnscent”. 

Özdemir lijkt vastbesloten om zijn plannen door te voeren. Onlangs liet ook de CDU/CSU-oppositie doorschemeren dat er onder bepaalde voorwaarden wel over te praten valt. De discussie in de Duitse politiek lijkt steeds minder te gaan om de vraag óf er een landelijke financiering voor de agri-transitie komt, en steeds meer om de vraag wélke financiering.