Duitse vleesbelasting voor CDU/CSU niet langer taboe

De Bondsdag heeft de controversiële afschaffing van de goedkope landbouwdiesel ondanks omvangrijke boerenprotesten goedgekeurd. De centrumlinkse coalitiepartijen stemde in met de voorgestelde bezuinigingen; de CDU/CSU-oppositie kwam met een eigen landbouwplan.

Voordat deze bezuinigingswet in werking kan treden, moet de aangepaste begroting eerst door de federale Bundesrat worden aangenomen. Die federale kamer van deelstaatregeringen heeft een besluit uitgesteld tot 22 maart. De Duitse coalitie heeft hun instemming niet nodig maar de deelstaten kunnen wel in beroep gaan bij de bemiddelingscommissie.

De Duitse CDU/CSU-fractie heeft inmiddels een nieuwe landbouwstrategie gepresenteerd die niet alleen hun boer-vriendelijke imago benadrukt, maar ook de mogelijkheid openlaat voor de invoering van een vleestaks. De CDU spreekt zelf van een “versterkingspakket voor de landbouw” dat een ‘herschikking in het landbouwbeleid’ signaleert. De nadruk ligt op de duurzaamheid en toekomstige levensvatbaarheid van de landbouw.

Tegelijkertijd wordt door de CDU de deur opengehouden voor een nieuwe vleestax, een voorstel dat sinds meer dan twee jaar al onderwerp is van heftig politiek debat. Die vleesbelasting komt voort uit een agri-toekomstscenario van een vakcommissie onder leiding van oud-minister Jochen Borchert.

In de verkiezingscampagne voorafgaand aan de vorming van de huidige centrumlinkse coalitie konden de partijen het daarover niet eens worden. Groenen-minister Cem Özdemir is het inmiddels eens met de financieringsbronnen die de Borchert-commissie heeft voorgesteld: hogere btw-belasting op alle levensmiddelen, of een algemene belastingverhoging of een extra vleesheffing van ongeveer veertig cent per kilo.

De SPD-fractie neigt inmiddels ook naar extra staatssteun om de agrarische transitie mogelijk te maken, maar een deel van de liberale FDP-fractie verzet zich nog tegen hogere voedselprijzen omdat dat de inflatie aanjaagt. CDU/CSU wekt nu de indruk dat er met hen wel over valt te praten. Daarbij geeft de partijleiding wel aan dat hun plan en hun financiering ‘onderdeel zijn van hun strategie gericht op toekomstige regeringsdeelname’.

Hoewel de CDU/CSU-oppositie zich nog niet vastlegt, opent hun strategienota wel de weg naar een vorm van Borchert-financiering. Door de nu door CDU/CSU gekozen ‘tussenpositie’ (tussen SPD/Groenen en FDP) kan daar nu alsnog draagvlak voor ontstaan.