EU dreigt Spanje met proces om nitraatlozing door varkensfokkers

De Europese Commissie gaat Spanje voor het Europees Hof van Justitie (HvJ) dagen wegens het onvoldoende handhaven van de nitraatrichtlijn. Hierdoor komt de nitraat-aanpak van de grootste EU-varkensproducent  opnieuw onder vuur te liggen van de Europese Commissie.

Volgens de Commissie heeft Spanje ondanks eerdere waarschuwingen de afgelopen jaren te weinig vooruitgang geboekt en moet het nu aanvullende maatregelen nemen om verdere vervuiling tegen te gaan. 

In de Europese nitraatrichtlijn is de doelstelling van nul-verontreiniging opgenomen die is vastgelegd in de Europese Green Deal. Ook tegen Duitsland heeft de Europese Commissie eerder al gerechtelijke stappen aangekondigd. 

De Commissie heeft in november 2018 en in juni 2020 Spanje er al op gewezen dat het niet voldeed aan de nitraatrichtlijn. Bovendien moet de Spaanse regering nu regionale nitraatgevoelige gebieden (met veel varkenshouderijen) onderzoeken en andere (‘ rode’) gebieden aanwijzen.  Ook moet het nu een concreet actieplan opstellen en ter goedkeuring aan Brussel voorleggen, vooral voor die regio’s waar tot nu toe actie onvoldoende bleek te zijn.

Een belangrijk onderdeel van de Green Deal is de Nitraatrichtlijn . Doel ervan is om de waterkwaliteit te beschermen door verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met nitraten uit agrarische bronnen tegen te gaan. De EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijn.

De Commissie roept de landen bijvoorbeeld op om beter toezicht te houden op hun wateren en om actief vervuiling op te sporen van nitraatverontreiniging door agrarische bronnen.