zondag 4 juni 2023
Home Uncategorized EU-voedselstudie: Green Deal geen bedreiging maar redding

EU-voedselstudie: Green Deal geen bedreiging maar redding

Een wetenschappelijke studie van de Europese Commissie concludeert dat de Russische oorlog Oekraïne kan leiden tot een tijdelijke verstoring van de voedselzekerheid maar dat toenemende klimaatverandering en milieuvervuiling een structurele bedreiging vormen voor de wereldwijde voedselproductie.

De studie erkent dat het gebruik van chemische middelen in de landbouw gunstig is voor de stabiliteit van voedselproductie, maar op langere termijn een bedreiging vormen voor diversiteit en bodemkwaliteit.

De studie naar de ‘aanjagers’ van zowel productie als gebruik was vorig jaar aangekondigd, in reactie op de verstoorde wereldwijde graanleveranties. Eerder verzette de Europese Commissie zich tegen pleidooien om onderdelen van de Green Deal en van-boer-tot-bord uit te stellen omdat de voedselvoorziening niet in het gedrang komt.

De deze week gepubliceerde studie richt zich op tientallen factoren (‘ drivers’ )die volgens de onderzoekers van invloed zijn op de wereldwijde voedselvoorziening. Het rapport verschijnt kort nadat de EU-landbouwministers opnieuw hadden gevraagd om aanvullend onderzoek, omdat ze niet tevreden zijn met de uitkomsten van eerder onderzoek.

In de nu verschenen studie wordt in een voetnoot vermeldt dat dit rapport niet in de plaats komt van eerdere rapportages.

Het werkdocument benadrukt verder dat wanneer voedsel schaarser wordt, de druk op de bodemvruchtbaarheid, het klimaat, de biodiversiteit en beschikbaarheid van water toeneemt. Als het milieu- en klimaatprobleem niet snel wordt aangepakt, kunnen er knelpunten in de bevoorrading ontstaan, benadrukt de Europese Commissie. De kosten van niets-doen zijn uiteindelijk groter dan de kosten van vergroening van de voedselketen. 

De EU-commissie wijst op een dreigend verlies van 9 miljard euro in de landbouwsector als gevolg van de verwachte droogte alleen al in 2030. Zonder beleidswijzigingen dalen de opbrengsten in de akkerbouw in 2030 met 4,5 procent. Bij adequaat milieu- en klimaatbeleid bedraagt ​​de opbrengstdaling in 2030 slechts 2,4 procent, zo zeggen het onderzoek.

Een vermindering van het gebruik van gevaarlijke pesticiden zou belangrijk zijn om de biodiversiteit te behouden en insecten te beschermen. Volgens de Europese Commissie is dit mogelijk zonder inkomensverlies. Daarvoor zouden echter alternatieve werkzame stoffen beschikbaar moeten zijn en zouden er met behulp van nieuwe genomische technieken ziekteresistente rassen op de markt moeten komen.

Populair

‘Oekraine moet niet alleen Donbas maar ook de Krim weer heroveren’

Oekraïne moet niet alleen aan het oostelijke front de Russische invasie tegenhouden en terugdringen, maar moet ook het schiereiland de Krim...

“Geen uitstel hele landbouwbeleid; wel maximaal flexibele plannen”

Het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid moet niet op het allerlaatste moment volledig worden uitgesteld. Dat leidt bij boeren alleen maar tot...

EU en NAVO willen dat Russen meer Oekraïense graanexport doorlaten

De Europese Unie en de NAVO verwelkomden maandag de afvaart van het eerste graantransport uit Oekraïne als een "eerste stap" in...

EU-landbouwraad buigt zich over voedsel, energie en kunstmest

De Tsjechische tijdelijk voorzitter van de Europese Landbouwraad vindt dat 'voedselzekerheid' het komend half jaar EU-prioriteit moet blijven. Maar meerdere LNV-ministers...

Europese Commissie presenteert regels voor schonere lucht en water

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria gepresenteerd tegen lucht- en waterverontreiniging, het zogeheten nul-uitstootpakket. Die maatregelen moeten vervuiling verder terugdringen en...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.