woensdag 8 februari 2023
Home Uncategorized EU-voedselstudie: Green Deal geen bedreiging maar redding

EU-voedselstudie: Green Deal geen bedreiging maar redding

Een wetenschappelijke studie van de Europese Commissie concludeert dat de Russische oorlog Oekraïne kan leiden tot een tijdelijke verstoring van de voedselzekerheid maar dat toenemende klimaatverandering en milieuvervuiling een structurele bedreiging vormen voor de wereldwijde voedselproductie.

De studie erkent dat het gebruik van chemische middelen in de landbouw gunstig is voor de stabiliteit van voedselproductie, maar op langere termijn een bedreiging vormen voor diversiteit en bodemkwaliteit.

De studie naar de ‘aanjagers’ van zowel productie als gebruik was vorig jaar aangekondigd, in reactie op de verstoorde wereldwijde graanleveranties. Eerder verzette de Europese Commissie zich tegen pleidooien om onderdelen van de Green Deal en van-boer-tot-bord uit te stellen omdat de voedselvoorziening niet in het gedrang komt.

De deze week gepubliceerde studie richt zich op tientallen factoren (‘ drivers’ )die volgens de onderzoekers van invloed zijn op de wereldwijde voedselvoorziening. Het rapport verschijnt kort nadat de EU-landbouwministers opnieuw hadden gevraagd om aanvullend onderzoek, omdat ze niet tevreden zijn met de uitkomsten van eerder onderzoek.

In de nu verschenen studie wordt in een voetnoot vermeldt dat dit rapport niet in de plaats komt van eerdere rapportages.

Het werkdocument benadrukt verder dat wanneer voedsel schaarser wordt, de druk op de bodemvruchtbaarheid, het klimaat, de biodiversiteit en beschikbaarheid van water toeneemt. Als het milieu- en klimaatprobleem niet snel wordt aangepakt, kunnen er knelpunten in de bevoorrading ontstaan, benadrukt de Europese Commissie. De kosten van niets-doen zijn uiteindelijk groter dan de kosten van vergroening van de voedselketen. 

De EU-commissie wijst op een dreigend verlies van 9 miljard euro in de landbouwsector als gevolg van de verwachte droogte alleen al in 2030. Zonder beleidswijzigingen dalen de opbrengsten in de akkerbouw in 2030 met 4,5 procent. Bij adequaat milieu- en klimaatbeleid bedraagt ​​de opbrengstdaling in 2030 slechts 2,4 procent, zo zeggen het onderzoek.

Een vermindering van het gebruik van gevaarlijke pesticiden zou belangrijk zijn om de biodiversiteit te behouden en insecten te beschermen. Volgens de Europese Commissie is dit mogelijk zonder inkomensverlies. Daarvoor zouden echter alternatieve werkzame stoffen beschikbaar moeten zijn en zouden er met behulp van nieuwe genomische technieken ziekteresistente rassen op de markt moeten komen.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.