zondag 4 juni 2023
Home EP Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Het Europarlement wil maatregelen om de loonkloof van werkende vrouwen te beslechten, en ook om huislijk geweld tegen vrouwen aan te pakken. Ook wil het Parlement dat in alle EU-landen het recht op abortus wordt nageleefd. 

In de EU is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt enorm. Als we zo doorgaan, duurt het zestig jaar voordat er volledige gendergelijkheid is. In de EU hebben vrouwen een loonkloof van 14,1 procent en een pensioenkloof van 29,5 procent. Ook zijn de werkomstandigheden vaak veel minder goed.

Bedrijven die zich niet aan de arbeidswetgeving houden, moeten worden bestraft, aldus het Parlement, dat tevens wil dat bedrijven laten zien hoe hoog hun lonen liggen. Los daarvan kunnen de EU-landen zelf nog veel doen. Het Europarlement roept de landen op om moederschaps- en vaderschapsrechten verder te ondersteunen door de verlofperiodes te verlengen.

Ook moeten ze ervoor zorgen dat ouders tijdens hun verlof gelijk en volledig loon krijgen doorbetaald. Het Parlement wil flexibele werkregelingen na afloop van een verlof en meer investeringen in goede en lokale kinderopvang. Verder willen de Europarlementariërs af van geweld tegen vrouwen. De lidstaten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat daders worden gepakt en vervolgd.

In het Verdrag van Istanbul worden vrouwenrechten geregeld. Het Parlement roept Bulgarije, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije op om dit verdrag te ratificeren. Tevens benadrukken de Europarlementariërs dat abortus een grondrecht is en dat daar in de EU niet aan mag worden gemorreld. In Polen is dit momenteel wel het geval. 

De PvdA in het Europarlement is positief over het verslag. Volgens PvdA-Europarlementariër Vera Tax is er nog veel werk aan de winkel. Tax benadrukt dat ‘conservatieve krachten’ in Polen het recht op abortus onderuit willen halen. ‘We blijven ons hiertegen verzetten en ik ben blij met de wetten die de EU op korte termijn gaat maken voor online-geweld en voor gelijk loon voor gelijk werk.’ 

Populair

Duitse CDU’ers kiezen versneld opvolger van Merkel en AKK

De Duitse regeringspartij CDU wil haar nieuwe voorzitter al op 25 april kiezen, tijdens een extra partijcongres. De nieuwe partijvoorzitter moet...

Polen bouwt met EU-subsidie bio-gasinstallaties op 20 boerderijen

Twintig grote Poolse landbouwbedrijven gaan met subsidie hun energielevering overschakelen op eigen biogasinstallaties. De installaties op boerderijschaal zijn...

Nieuwe covid-19 variant Cluster-5: Denemarken ruimt nu alle nertsen

Denemarken heeft besloten alle 17 miljoen nertsen op alle ruim 300 nertsenfokkerijen in het land uit voorzorg te ruimen na het...

Visserijoverleg over vangstquota zit vast op EU-VK handelsverdrag

De onderhandelingen van de LNV-ministers over de Europese visquota voor volgend jaar hebben nog niets opgeleverd. Het overleg zit min of...

Uitbuiting op campignonkwekerij niet bewezen; veel minder celstraf

Drie mannen en een Limburgse champignonkwekerij zijn in hoger beroep tot aanmerkelijk lagere straffen veroordeeld dan aanvankelijk door de rechtbank. De...

Net binnen

Chemieconcerns dienden pesticidentest wel in bij VS maar niet bij EU

Enkele Europese chemieconcerns hebben meerdere studies naar mogelijke risico’s van hun bestrijdingsmiddelen niet aan de Europese Unie verstrekt. Het gaat om negen...

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...