Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Het Europarlement wil maatregelen om de loonkloof van werkende vrouwen te beslechten, en ook om huislijk geweld tegen vrouwen aan te pakken. Ook wil het Parlement dat in alle EU-landen het recht op abortus wordt nageleefd. 

In de EU is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt enorm. Als we zo doorgaan, duurt het zestig jaar voordat er volledige gendergelijkheid is. In de EU hebben vrouwen een loonkloof van 14,1 procent en een pensioenkloof van 29,5 procent. Ook zijn de werkomstandigheden vaak veel minder goed.

Bedrijven die zich niet aan de arbeidswetgeving houden, moeten worden bestraft, aldus het Parlement, dat tevens wil dat bedrijven laten zien hoe hoog hun lonen liggen. Los daarvan kunnen de EU-landen zelf nog veel doen. Het Europarlement roept de landen op om moederschaps- en vaderschapsrechten verder te ondersteunen door de verlofperiodes te verlengen.

Ook moeten ze ervoor zorgen dat ouders tijdens hun verlof gelijk en volledig loon krijgen doorbetaald. Het Parlement wil flexibele werkregelingen na afloop van een verlof en meer investeringen in goede en lokale kinderopvang. Verder willen de Europarlementariërs af van geweld tegen vrouwen. De lidstaten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat daders worden gepakt en vervolgd.

In het Verdrag van Istanbul worden vrouwenrechten geregeld. Het Parlement roept Bulgarije, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije op om dit verdrag te ratificeren. Tevens benadrukken de Europarlementariërs dat abortus een grondrecht is en dat daar in de EU niet aan mag worden gemorreld. In Polen is dit momenteel wel het geval. 

De PvdA in het Europarlement is positief over het verslag. Volgens PvdA-Europarlementariër Vera Tax is er nog veel werk aan de winkel. Tax benadrukt dat ‘conservatieve krachten’ in Polen het recht op abortus onderuit willen halen. ‘We blijven ons hiertegen verzetten en ik ben blij met de wetten die de EU op korte termijn gaat maken voor online-geweld en voor gelijk loon voor gelijk werk.’