donderdag 2 februari 2023
Home EP Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Het Europarlement wil maatregelen om de loonkloof van werkende vrouwen te beslechten, en ook om huislijk geweld tegen vrouwen aan te pakken. Ook wil het Parlement dat in alle EU-landen het recht op abortus wordt nageleefd. 

In de EU is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt enorm. Als we zo doorgaan, duurt het zestig jaar voordat er volledige gendergelijkheid is. In de EU hebben vrouwen een loonkloof van 14,1 procent en een pensioenkloof van 29,5 procent. Ook zijn de werkomstandigheden vaak veel minder goed.

Bedrijven die zich niet aan de arbeidswetgeving houden, moeten worden bestraft, aldus het Parlement, dat tevens wil dat bedrijven laten zien hoe hoog hun lonen liggen. Los daarvan kunnen de EU-landen zelf nog veel doen. Het Europarlement roept de landen op om moederschaps- en vaderschapsrechten verder te ondersteunen door de verlofperiodes te verlengen.

Ook moeten ze ervoor zorgen dat ouders tijdens hun verlof gelijk en volledig loon krijgen doorbetaald. Het Parlement wil flexibele werkregelingen na afloop van een verlof en meer investeringen in goede en lokale kinderopvang. Verder willen de Europarlementariërs af van geweld tegen vrouwen. De lidstaten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat daders worden gepakt en vervolgd.

In het Verdrag van Istanbul worden vrouwenrechten geregeld. Het Parlement roept Bulgarije, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije op om dit verdrag te ratificeren. Tevens benadrukken de Europarlementariërs dat abortus een grondrecht is en dat daar in de EU niet aan mag worden gemorreld. In Polen is dit momenteel wel het geval. 

De PvdA in het Europarlement is positief over het verslag. Volgens PvdA-Europarlementariër Vera Tax is er nog veel werk aan de winkel. Tax benadrukt dat ‘conservatieve krachten’ in Polen het recht op abortus onderuit willen halen. ‘We blijven ons hiertegen verzetten en ik ben blij met de wetten die de EU op korte termijn gaat maken voor online-geweld en voor gelijk loon voor gelijk werk.’ 

Populair

EU komt met verbod op verspilling van voedsel en landbouwproducten

De Europese Commissie komt later dit jaar met bindende voorstellen tegen verspilling van voedsel en voor beperking van afvalstromen in de...

Ook Duits Milieubureau wil ander plan voor EU-verbod op pesticiden

Het Duitse Milieuagentschap vindt dat de nieuwe kunstmest-plannen van de Europese Commissie op onderdelen moeten worden verbeterd. Zo zou er meer...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...

Nieuwe Braziliaanse president wil aanpassing van Mercosur-verdrag

De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva heeft duidelijke plannen voor de landbouwpolitiek van het land. Zo heeft hij aangekondigd om boeren...

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...