Europese burgers klagen over politici in debat over EU-toekomst

Enkele honderden Europese burgers die meedoen aan een serie conferenties over de toekomst van de Europese Unie zijn teleurgesteld over gebrek aan belangstelling van Europarlementariërs. Meer dan de helft van de Europarlementariërs komt niet opdraven, of verlaat de vergadering onmiddellijk na het afleggen van vooraf opgestelde verklaringen.

De CoFoE-conferentie is democratie-experiment waarbij burgers deelnemen aan besprekingen over modernisering van de Europese Unie. De plenaire vergadering bestaat uit burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en veel nationale en Europese politici.

In een brief stellen burgers dat het niet mogelijk is “een constructief debat te voeren als de leden niet in de zaal zijn”. Burgers gaven ook aan dat de politici meer moeten worden betrokken bij het proces van de conferentie, aangezien “de zaal steeds leger wordt”.

In de brief staat dat meestal bijna alle 108 deelnemende burgers aanwezig waren. Velen van hen moeten daartoe [vrije dagen] nemen van hun werk, school of universiteit. ‘En we hebben geschat dat van de 341 beroepspolitici in het CoFoE-proces er ongeveer 90 aanwezig waren.

Burgers drongen er bij politici op aan om meer aanwezig te zijn bij de volgende eerstkomende vergadersessie, die dit weekeinde in Straatsburg wordt gehouden.

Het is niet de eerste keer dat burgers klagen over het gedrag van de EU-politici. Tijdens een bijeenkomst begin maart merkten sommige burgers op dat EU-politici vaak een eigen draai en interpretatie gaven aan de 

Vrijdag is de een-na-laatste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa. De Nederlandse minister Wobke Hoekstra zal daar de resultaten presenteren van de Nederlandse burgerdialoog. Nederland is een van de weinige EU-landen die een eigen conferentie met burgers heeft gehouden over modernisering van de EU. 

Net als bij de EU-politici zal de Nederlandse regering de aanbevelingen van de burgers niet óvernemen, maar in een eigen inbreng méénemen. Ook zal Hoekstra spreken met de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger, en met een van de Nederlanders die heeft meegedaan aan de burgerpanels.

De uitkomsten van de Europese en nationale burgerpanels worden besproken in plenaire vergaderingen van de Conferentie over de toekomst van Europa. Op “Europadag’ 9 mei wordt een eindverslag gepresenteerd aan het voorzitterschap: het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie.

Op basis van het eindverslag bezien de EU-instellingen tenslotte hoe zij invulling kunnen geven aan de inbreng van de EU-burgers.